MENY
Eskilstuna kommun

Solarier

Exempelbild

Om du ska öppna ett solarium behöver du anmäla det till miljökontoret. Även ägarbyte och övertagande av lokal/verksamhet ska anmälas. Anmälan ska göras skriftlig till miljökontoret, senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett.

18 års-gräns för att sola

Du ska se till så att den som solar inte är under 18 år. Du ska ha tydliga skyltar om 18 års-gränsen på varje ställe i din verksamhet där solariebäddar finns. Du ska ha dokumenterade rutiner om hur din verksamhet ser till så att den som solar har fyllt 18 år. Har du ett obemannat solarium så finns det olika tekniska system som du kan använda för att se till så att den som solar har fyllt 18 år, till exempel legitimering via bank-ID.

Lokalen

Din lokal ska vara särskilt inrättad för den typ av verksamhet som du tänker bedriva och inte användas av andra yrkesgrupper än hygienisk behandling. Golv, väggar och inredningsmaterial ska vara lätta att göra rent. Ljusa ytor är att föredra eftersom smutsen lättare syns. Undvik dammsamlande textilier. Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter.

Du ska ha separat kund- och personaltoalett försedda med tvättställ, engångshanddukar och flytande tvål. Har du en mindre verksamheter kan gemensam toalett accepteras. Du ska ha tillgång till dusch i anslutning till lokalen. Du ska även ha ett städutrymme med utslagsvask. Din lokal ska ha tillfredställande ventilation, belysning och temperatur. Uteluftsflödet ska inte understiga 7 l/s och person.

Hygienrutiner

Du ska se till att desinfektionsvätska, vatten och pappershanddukar finns vid varje solplats. Du ska ha rutiner för städning och rengöring av lokal och utrustning.

Säkerhet vid solariet

  • Du ska se till att rena skyddsglasögon finns tillgängliga till samtliga solariebäddar. Solariet ska vara av UV-typ 3. För övriga UV-typer krävs särskilt tillstånd. Solariet ska vara försett med rörskylt och med originalrör, rör godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten eller rör som uppfyller de ekvivalenskoder som framgår av rörskylten. Strålsäkerhetsmyndighetens lista på ersättningsrör gäller inte efter årsskiftet 2014/2015. När du byter lysrör, filter eller andra reservdelar är det viktigt att du använder ersättningsdelar som är originaldelar.
  • Du ska placera solariet avskärmat – så att människor inte utsätts för strålning i onödan. Du ska montera tidur med automatisk urkoppling efter inställd tid och en extra tidsmekanism som bryter strömmen inom en timme oberoende av solariets ordinarie tidur.
  • Det är viktigt att solariet kan ställas in efter samma tider som framgår av exponeringsschemat. Sätt upp instruktioner om solariets funktion vid varje solbädd.
  • Även Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas väl synligt intill varje solariebädd samt där betalning eller bokning sker. Affischen ska vara minst A3-format. I obemannanade solarier får max soltid vara 15 minuter. Det ska dessutom finnas ett extra tidur som slår av spänningen efter 15 minuter.

Avfall och kemikalier

Din verksamhet måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Ett gemensamt utrymme med de övriga i fastigheten accepteras. Ska du själv transportera bort farligt avfall (t.ex. gamla lysrör) ska du först anmäla det hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du måste även se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Dina faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad lätt tillgängliga. När fler än 5 faroklassade kemikalieprodukter förvaras i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas i utrymmet.

Egenkontroll

Du som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska säkerställa att olägenheter inte uppstår för människors hälsa eller miljön. Du ska exempelvis sätta upp rutiner för städning och rengöring av redskap, upprätta en förteckning över kemiska produkter etc. Din egenkontroll ska vara skriftligt dokumenterad.

Tänk på att


Att starta en verksamhet innebär ofta mycket att tänka på och oftast behöver flera myndigheter kontaktas. Kontakta därför gärna vår företagsservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84