MENY
Eskilstuna kommun

Att utreda och efterbehandla förorenade områden


Grävskopa

Foto Karin Samuelsson

Syftet med efterbehandling är att minska risken för hälsa och miljö och minska mängderna och halterna av metaller och naturfrämmande ämnen i miljön.

Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling är

Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv (100-1000 år).

Grund- och ytvatten är en naturresurs som i princip alltid är skyddsvärd.

Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser.

Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer på det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda värdefulla arter värnas.

Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i den omfattning som behövs för den planerade markanvändningen.Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde.

Exponering från ett förorenat området bör inte ensam stå för hela den exponering som är tolerabel för människa.

Processen

Den generella processen för efterbehandling, enligt Naturvårdsverkets vägledning, omfattar nedanstående nio steg.

  • Formulera övergripande mål för åtgärden
  • Undersöka
  • Bedöma risker
  • Utreda åtgärdsalternativ
  • Värdera risker och välja åtgärd
  • Sätt mätbara mål
  • Förbered åtgärden, krav på åtgärden
  • Genomförande
  • Uppföljning och dokumentation

 

Källa: Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977 och 5978.  

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84