MENY
Eskilstuna kommun

Förorenade områden

Förorenad mark

Om du träffar på en förorening vid till exempel markarbete måste du som utför arbetet genast ta kontakt med miljökontoret och berätta för oss om det.

Om en markudersökning har utförts på din fastighet och den visar att det finns föroreningar måste miljökontoret informeras om det och rapporten ska lämnas till oss.

Anmälan om sanering måste göras till miljökontoret minst sex veckor innan saneringen påbörjas.

Eskilstuna har varit en industristad i flera hundra år. Industriområdena i staden har rymt många olika typer av verksamheter. Många av industriområdena har och kommer att omvandlas till bostadsområden. Eftersom man kan befara att mark och grundvatten förorenats med olika miljöfarliga ämnen från industrierna krävs undersökningar och eventuella saneringar i samband med omvandling till bostadsområden. Vid markarbeten är det vanligt att man träffar på gamla föroreningar i marken. 

Här kan du ställa dina frågor om förorenade fastigheter som vi kan ha i vårt arkiv.

Vill du läsa mer?

På Naturvårdsverket och Statens geotekniska institut finns vägledning kring förorenade områden.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Statens geotekniska institutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.