MENY
Eskilstuna kommun

Förorenade områden

Förorenad mark

Om du träffar på en förorening vid till exempel markarbete måste du som utför arbetet genast ta kontakt med miljökontoret och berätta för oss om det.

Om en markudersökning har utförts på din fastighet och den visar att det finns föroreningar måste miljökontoret informeras om det och rapporten ska lämnas till oss.

Anmälan om sanering måste göras till miljökontoret minst sex veckor innan saneringen påbörjas. Detta enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eskilstuna har varit en industristad i flera hundra år. Industriområdena i staden har rymt många olika typer av verksamheter. Många av industriområdena har och kommer att omvandlas till bostadsområden. Eftersom man kan befara att mark och grundvatten förorenats med olika miljöfarliga ämnen från industrierna krävs undersökningar och eventuella saneringar i samband med omvandling till bostadsområden. Vid markarbeten är det vanligt att man träffar på gamla föroreningar i marken. 

Enligt miljöbalkens 10 kapitel avses förorenat område; en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Här kan du ställa dina frågor om förorenade fastigheter som vi kan ha i vårt arkiv.

Vill du läsa mer?

Riskbedömning av förorenade områden -  en vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning - Naturvårdsverkets rapport 5977.

Riktvärden för förorenad mark - modellbeskrivning och vägledning - Naturvårdsverkets rapport 5976.

Att välja efterbehandlingsårgärd -  en vägledning från övergripalnde till mätbara åtgärdsmål - Naturvårdsverkets rapport 5978.

Fälthandboken: Miljötekniska markundersöning, Svenska Geotekniska Föreningen rapport 1:2001.

Metodik för inventering av förorenade områden - Naturvårdsverkets rapport 4918.

Länkar

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Naturvårdsverket/förorenade områden länk till annan webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84