MENY
Eskilstuna kommun

Bullersanering

Du som fastighetsägare

Om du som fastighetsägare upplever bullerstörningar anmäler du det till miljökontoret. Miljökontoret gör sedan en bedömning om fastigheten omfattas av bullersaneringsprogrammet.

Hur genomförs bullersaneringen?

Om fastigheten är bidragsberättigad skickar  projekt- och GIS-avdelningen ut ett erbjudandebrev till fastighetsägare som har fastigheter på gator där bullernivån överstiger Eskilstunas riktvärden.

Fastighetsägaren meddelar sitt intresse för sanering och därefter anlitar
projektavdelningen en konsult för bedömning av åtgärd. Konsulten skickar information innehållande  tidplan, uppskattad bidragsstorlek och förfrågningsunderlag till bidragsberättigade fastighetsägare. Under hela projektet finns konsulten tillgänglig för rådgivning för fastighetsägarna. Det är även konsulten som bokar och utför eventuella ljudmätningar.

Om fastigheten är bidragsberättigad söker kommunen statlig  medfinansiering. Bidragen söks på hösten och så får du ett besked under våren. Tänk därför på att vara ute i god tid när det gäller intresseanmälningarna.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar själv för nödvändigt ombyggnadsarbete, det vill säga
att anlita en fackman som utför arbetena. Utskickat förfrågningsunderlag bör användas vid upphandling av fackman. Fackmannen utför ett provmontage som konsulten måste godkänna innan fortsatt arbete.

Kommunens ansvar

Projektavdelningen utför och bekostar mätningen av ett provmontage (i ett rum) per fastighet. Provmontaget ska göras i ett för fastigheten representativt rum.

Kontrollmätning ska alltid utföras med öppna ventilationsdon. Hela den bidragsberättigade bostadsfastigheten ska åtgärdas. Enstaka lägenheter
kan endast undantas om det finns särskilda skäl.

Läs mer om riktlinjer för bullersanering. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84