MENY
Eskilstuna kommun

Trafikbuller


Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Trafikbuller är oönskat ljud som uppstår i samband med trafikmängd, tung trafik, hastighet, vägars utformning med mera. I Sverige mäts trafikbuller genom antingen maximal ljudnivå eller ekvivalent ljudnivå, det vill säga medelljudnivån under ett dygn. I Eskilstuna har vi arbetat efter att inga värden ska överskrida den ekvivalenta ljudnivån på 65 dB mot fasad.

Riktlinjer vid åtgärder mot trafikbuller i befintlig miljö

Det är kommunens miljökontor som handlägger klagomål på trafikbuller
och bestämmer vilka bostadsfastigheter som är berättigade bidrag för bullersanering. Om bullernivåerna överstiger 65 dB vid fasad så meddelar miljökontoret stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för bullersaneringen.

Bostadsfastigheter är bidragsberättigade men fastigheter som i huvudsak är avsedda för kontorsändamål berörs inte av bullersanering. I bostäderna är det fönster i sovrum och vardagsrum samt kök som är berörda. Bidrag beviljas inte för de fastigheter som redan har fönster med ljudisolering överstigande 32dB(A).

Höga hastigheter och bullrande motorcyklar är en tillsynsfråga hos polisen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84