MENY
Eskilstuna kommun

Tillsyn - brandsäkerhet

Tillsyn brandsäkerhet

Målet med tillsynen är att hjälpa den enskilde att minska riskerna för en olycka. Vid tillsyn  kontrolleras att brandskyddet har en skälig nivå. Tillsynen omfattar verksamhetens organisation för systematiskt brandskyddsarbete och anläggningens fysiska och teknisk förhållanden.

Tillsyn utföres av särskilda tillsynsförrättare hos räddningstjänsten. Tillsynen sker utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

Regelbunden tillsyn

Regelbunden tillsyn utförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Tillsynen planeras och oftast medverkar representanter för både fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 

För regelbunden tillsyn tar räddningstjänsten ut en avgift enligt taxa för externa tjänster.

Tematillsyn 

Tematillsyn utförs oanmält utifrån särskilda risker som till exempel utrymningssäkerhet, förvaring/försäljning av brandfarlig vara.  

Händelsebaserad tillsyn

Händelsebaserad tillsyn utförs när räddningstjänsten fått reda på något, till exempel information från andra myndigheter.  Bränder och tillbud är exempel på sådant som kan föranleda ett tillsynsbesök.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45