MENY
Eskilstuna kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Du som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska göra det som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Vem ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bör bedrivas av alla, men i varierande omfattning. Hemma i villan eller i lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning och att ha brandvarnare uppsatta som du regelbundet kontrollerar och byter batterier i. För större verksamheter, samt verksamheter med högre risker ökar behovet av ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete.

Att säkerställa ett fungerande brandskydd

Genom att bedriva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete får du återkommande kontroller på din anläggning och verksamhet. Det som kontrolleras kan exempelvis vara larm, branddörrar, utrymningsvägar, släckutrustning och utbildning av personal.

Ett väl genomtänkt och kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete hjälper dig att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand, eftersom det kontrollerar bland annat funktion av utrusning och kunskap hos personal. Ditt systematiska brandskyddsarbete bör dokumenteras.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg

 1. Policy
  Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.

 2. Organisation
  Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Klargör uppgifter och befogenheter. 

 3. Utbildning
  Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.

 4. Instruktioner och rutiner
  Ta fram rutiner och brandskyddsregler, till exempel heta arbeten, hantering brandfarlig vara, rökning.

 5. Dokumentation
  Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

 6. Kontroll och underhåll
  För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, till exempel prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.

 7. Uppföljning
  För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentaion följas upp regelbundet.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45