MENY
Eskilstuna kommun

Skriftlig redogörelse för ditt brandskydd

Du som äger vissa byggnader och anläggningar är skyldig att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Den som driver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter som ägaren behöver för att redogörelsen ska kunna upprättas.

Följande verksamheter är berörda av kravet:

 • Inrättningar för vård och omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning
 • Låsta institutioner och anstalter
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än fem funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt
 • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst nio gäster eller med minst fem gästrum
 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum
 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer, till exempel; varuhus, konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
 • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster
 • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak
 • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt
 • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 kvadratmeter
 • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor
 • Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallade Seveso-anläggningar
 • Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen och museer med stadsbidrag till regional kulturverksamhet
 • Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark
 • Garage med minst två plan under mark och med en större yta än 2000 kvadratmeter
 • Vissa tunnlar som är längre än 500 meter

Vilka byggnader som ska lämna in skriftlig redogörelse framgår i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).

Vem ska jag skicka blanketten till?

Du skickar blanketten - skriftlig redogörelse av ditt brandskydd till Räddningsjänsten via e-postadress: raddningstjansten@eskilstuna.se alternativt till Räddningstjänsten, 631 86 Eskilstuna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45