MENY
Eskilstuna kommun

Brandskydd särskilt för fastighetsägare

Hyreshus

Foto: Lisbet Skärstam

Som fastighetsägare har du ett särskilt ansvar att arbeta med brandsäkerhet på ett systematiskt vis som regleras i myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd (2004:3). De flesta brandtillbud sker i den egna bostaden och främst i köket där den glömda spisen är i särklass den vanligaste brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum - där är rökning och glömda ljus den vanligaste brandorsaken.

Rökluckor

Du har ansvar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är uppskyltade ordentligt. Rökluckorna är till för att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Räddningstjänsten brukar öppna dessa om trapphusen är rökfyllda. Rökgaserna kan även ventileras ut genom öppna fönster.  

Stigarledningar

Det ska finnas stigarledningar i byggnader som har över åtta våningar. Stigarledningarna använder räddningstjänstens personal för att snabbt få brandvatten till våningsplanen. Stigarledningarna ska underhållas, testas regelbundet och vara ordentligt uppskyltade och detta är ditt ansvar. 

Lägenhetsdörrar

Det är även ditt ansvar att se till att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell brandrök inte sprids ut till trapphuset och in i lägenheterna. Varje lägenhet är en egen brandcell och den ska stå emot brand och rök i 60 minuter och dörrarna ska hålla brand och rök ute i 30 minuter. I äldre fastigheter som byggdes före 1960-talet är brandskyddet på dörrarna oftast endast 15 minuter på grund av att brandskyddsreglerna var så då. Det är även ditt ansvar att exempelvis dörrstängare mot vind och källare fungerar.  

Framkomlighet för räddningstjänsten

Du ansvarar för att räddningstjänstens personal kommer fram till fastigheten vid en nödsituation. Det är synnerligen viktigt att räddningsvägarna är framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder och snöröjda under vintern. Det får absolut inte finnas containers, låsta bommar eller parkerade bilar i vägen vid en akut situation. Ta alltid kontakt med räddningstjänsten om du ska bygga om och behöver ändra räddningsvägarna.    

Förvaring i trapphus

Det ska alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar i bostäder. I flerbostadshus med upp till åtta våningar är den ena vägen genom trapphuset och den andra genom fönster/balkong. Utrymningsvägar får inte belamras med barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. De kan - om det börjar brinna - rökfylla hela trapphuset, hindra utrymning och försvåra för räddningstjänstens personal med utrustning att ta sig fram. Det ska alltså vara rent i trapphusen.  Trapphuset är räddningstjänstens väg in vid räddningsinsatser. Ambulanspersonal med bår måste också kunna komma fram snabbt. 

Information till dina hyresgäster

Du ska informera dina hyresgäster om hur de kan förebygga en olycka och hur de ska hantera en olycka om den ändå inträffar. Du ansvarar för att det finns brandvarnare i alla lägenheter och hyresgästen ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att ha brandvarnare och att den fungerar.

Läs mer i foldern brandsäkerhet i flerbostadshus från MSB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45