MENY
Eskilstuna kommun

Räddningstjänstens krav vid installation av automatlarm

Innan automatlarmet godkänns ska följande punkter vara uppfyllda:

  • Installera brandlarm eller sprinklercentral enligt SBF 110:8länk till annan webbplats. Godkänd nyckelbox ska placeras i samråd med räddningstjänsten. Nyckelbox ska vara utrustad med lås av typen Convar 70094/70096.
  • Kunden eller installatören ska så snart som möjligt kontakta räddningstjänsten för tecknande av avtal. För det behövs följande uppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, larmanläggningens adress, fakturaadress och larmsändarens nummer. Räddningstjänsten ska även ha adress till den som skrivit avtalet, vanligtvis fastighetsägaren. Ägaren av automatlarmet får avtalet utskrivet i två exemplar för signering.
  • Ägaren av anläggningen utser minst tre anläggningsskötare och ser till att de har anläggningsskötarutbildning så de kan sköta anläggningen. Namn på dessa ska lämnas till SOS Alarm.
  • Orienteringsritningar (utöver serviceritningar) ska förvaras vid respektive utryckningsadress. Om ritningarna inte stämmer med SBF 110:8 ska räddningstjänsten godkänna dem.
  • Innehavaren av automatlarmet ska se till att det finns huvudnycklar till räddningstjänsten som går till alla delar av fastigheten som det automatiska brandlarmet täcker. Kom ihåg att kontakta räddningstjänsten vid förändringar av nycklar eller tillträde till fastigheten för samråd.

När ovanstående punkter är klara, kontakta räddningstjänsten så kommer de till dig för att kontrollera anläggningen. Du som fastighetsägare ska lämna över nycklar till räddningstjänsten så att de kan komma in i fastigheten. Nycklarna ska sedan förvaras i nyckelboxen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45