MENY
Eskilstuna kommun

Innan du installerar automatlarm

Nedan följer viktiga punkter att följa vid installation av automatlarm
  • Placera nyckelbox, brandlarm eller sprinklercentral enligt SBF 110:8 och i samråd med räddningstjänsten.
  • Installatören/kunden ska så snart som möjligt skicka till räddningstjänsten uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, larmanläggningens adress, fakturaadress och larmsändarens nummer. Räddningstjänsten ska även ha adress till den som är avtalsskrivare (ofta fastighetsägare). 
  • Ägaren av automatlarmet kontaktar räddningstjänsten för att få avtal i två exemplar som ska skrivas under .  
  • Anläggningsägaren utser minst tre anläggningsskötare och ser till att de får utbildning för att sköta anläggningen. 
  • Orienteringsritningar (utöver serviceritningar) ska förvaras vid respektive utryckningsadress. Om ritningarna avviker från SBF 110:8 ska de godkännas av räddningstjänsten. 

När ovanstående punkter är klara, kontakta räddningstjänsten för träff ute på plats för kontroll av anläggningen och överlämning av huvudnycklar till fastigheten.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45