MENY
Eskilstuna kommun

Brandfarliga och explosiva varor

På MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplatshittar du alla regler för hanteringen av brandfarlig och explosiva varor i föreskrifter och handböcker. Bland annat går det att hitta regler för gasol i skolor, restaurang och hemmiljö, skåp för förvaring och fyrverkeriförsäljning.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När behövs det tillstånd?

Kom ihåg att du ska ansöka om tillstånd 3 månader innan du ska börja hantera brandfarliga och explosiva varor innan redan giltigt tillstånd går ut.

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd enligt MSBFS 2013:3. Som hjälp till tillståndsansökan finns bland annat MSB:s Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor - handbok.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök tillstånd för brandfarlig vara via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Självservice finns även för underrättelse om föreståndare för brandfarlig varalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska har tillstånd för det. MSB prövar tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export och gränsöverskridande överföring, samt viss hantering inom försvarsmakten. För all övrig hantering prövar den kommmun som verksamheten i huvudsak ska bedrivas i tillståndet.

Sök tillstånd för explosiv vara i vår Självservice.

Tillståndsprövning

Ansökan om tillstånd handläggs av räddningstjänsten. Från det datum räddningstjänsten har fått in en komplett ansökan är handläggningstiden maximalt tre månader. I särskilda fall, som till exempel riktigt stor hantering, är handläggningstiden sex månader. För tillstånd av brandfarlig vara behöver en anmälan om föreståndare komma in. För tillstånd av explosiva varor behöver föreståndarna bli godkända av kommunen.  

Tillsyn

För de verksamheter där kommunen har gett ut ett tillstånd, är det kommunens ansvar att utföra tillsyn för att kontrollera efterlevnad av Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

För tillståndsansökan och tillsyn av hantering av brandfarlig och explosiv vara tas det ut en avgift enligt räddningstjänstens taxor för externa tjänster.

Utbildning

Svenska brandskyddsföreningen anordnar utbildningar för föreståndare av brandfarlig vara. Utbildningarna hålls av räddningstjänsterna.

Anmäl din föreståndare till utbildning hos Svenska Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla