MENY
Eskilstuna kommun

Miljökontoret gör tillsynsbesök för att kontrollera risk för utsläpp hos företag i Torshälla

Torshälla

Under vecka 20 och 21 besöker miljökontoret företagen i området Eklunda, Torshälla. Syftet med besöken är att informera om gällande lagstiftning enligt Miljöbalken och för att kontrollera att den följs. 

Under tillsynen kommer Miljökontoret att titta på de kemikalier som hanteras och det avfall som uppkommer i verksamheterna samt risken för utsläpp till mark, vatten och luft.

Miljökontoret vill med det här projektet öka medvetenheten hos företagen om hur de påverkar vår miljö och då främst vår värdefulla Torshällaån.

Inför besöket har berörda företag fått ett brev med information om vad som ska kontrolleras. Bland annat kommer tillsyn att ske på kemikalier, avfall, cisterner, oljeavskiljare, brunnar och beredskap i händelse av en olycka.

Miljökontoret kommer under vecka 38 i september att göra ett uppföljningsbesök på de företag där brister har upptäckts.

Mer information
Kontakta miljökontoret, 016-710 10 00 för mer information om företagsbesöken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla