MENY
Eskilstuna kommun

Ny enhet under näringslivsavdelningen gynnar Eskilstunas näringsliv

Exempelbild

Det kommunala bolaget Munktell Science Park kommer att avvecklas men verksamheten ska drivas vidare som en enhet under näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret. Omorganisationen ska främja nyföretagande och affärsutveckling i Eskilstuna.

Syftet med att samla verksamheten som finns i Munktell Science Park idag under näringslivsavdelningen är att stärka kommunkoncernens arbete med att främja nyföretagande och affärsutveckling. Organisationen blir mer effektiv och kan fatta snabbare beslut som kan omsättas i operativ verksamhet och som går i linje med den näringslivspolitik som finns i kommunen. Det i sig leder till att snabbare kunna genomföra stödjande insatser för att främja näringslivet.

Fortfarande en viktig mötesplats för företagare

Munktell Science Park har varit och är fortfarande en betydelsefull mötesplats för företagare och Eskilstunas näringsliv. Trots att bolaget ska avvecklas kommer verksamheten att drivas vidare men istället som en enhet under näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret.

Munktell Science Parks lokal kommer att finnas kvar och fungera som en mötesplats för företagare precis som idag. De nuvarande hyresgästerna kommer därför inte att beröras av omorganisationen. Lokalen kommer fortsättningsvis att skötas av Eskilstuna Kommunfastighet AB.

Ny organisation

Organisatoriskt kommer en ny enhet bildas under näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret. Verksamheten som flyttas från Munktell Science Park kommer ingå i enheten tillsammans med projektet Energy Evolution Center (EEC). De risk- och konsekvensanalyser som har genomförds visar på att de finns stora risker med en organisering där verksamheterna är åtskilda i avdelning och styrning. Samtliga nio tillsvidareanställda på Munktell Science Park kommer att erbjudas anställning i kommunkoncernen.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 30 april beslutades omorganisationen. Det innebär att kommunledningskontoret tar över ansvaret för:

  • det strategiska arbetet med att stimulera nyföretagande.
  • projektledarskapet för fokusområdet Affärsutveckling inom Energy Evolution center
  • den allmänna operativa affärsutvecklingen, som alternativt kommer att upphandlas av externa aktörer.
  • att ingå avtal med de parter som krävs för att kommunledningskontoret ska kunna överta Munktell Science Parks verksamhet.

Verksamhetsövergången ska genomföras den 1 september 2019. Den nya organisationen innebär minskade kostnader på cirka 1,7 miljoner kronor årligen för kommunkoncernen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla