MENY
Eskilstuna kommun

Ny organisation för att stärka arbetet med nyföretagande och affärsutveckling

Exempelbild

Munktell Science Park.

I syfte att stärka kommunkoncernens arbete med att främja nyföretagande och affärsutveckling föreslås att verksamheten ska omorganiseras. Det kommunala bolaget Munktell Science Park föreslås i en utredning från Eskilstuna Kommunföretag AB avvecklas och verksamheten ska drivas vidare i en annan form inom kommunkoncernen.

– Fler jobb är en av kommunkoncernens viktigaste frågor. Vi har fått bra etableringar de senaste åren, vi har stärkt kommunens service mot företagen och arbetslösheten är på väg ner. Däremot behöver arbetet för att främja nyföretagande och affärsutvecklingen av befintliga förbättras, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen från Kommunföretag slår fast att Munktell Science Parks uppdrag är en viktig del av kommunens näringslivspolitik och att arbetet därför måste fortsätta. Däremot ifrågasätts formen för och gränsdragningen mellan Munktell Science Park och andra kommunala och externa näringslivsaktörer. Förslaget är därför att majoriteten av bolagets verksamheter under en övergångsperiod flyttas till kommunens befintliga organisation och att vissa delar upphandlas av externa aktörer.

Förslaget i utredningen är att:

  • Arbetet med nyföretagande och affärsutveckling flyttas till de organisationer och aktörer som redan finns i Eskilstuna.
  • Kommunfastigheter är fortsatt hyresvärd för kontorshotellet och föreslås överta ansvarar för mötesplatsen.
  • Strategiska ledningsfrågor och fortsatt utveckling av verksamheten flyttas tillbaka till kommunens näringslivsavdelning.
  • Ansvaret för affärsutveckling inom Energy Evolution Center övertas under uppbyggnadsfasen av kommunens näringslivsavdelning.

– Kommunföretags förslag är att kommunledningskontoret skyndsamt tar utredningen vidare för att snabbt få till stånd en ny organisation för näringslivsarbetet, jag förväntar mig ett beslut före sommaren, säger Tommy Malm, kommundirektör och VD för Kommunföretag AB.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari föreslås att kommunfullmäktige ska godkänna utredningen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på ett genomförande i enlighet med utredningen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 14 februari.

Munktell Science Park kommer att finnas kvar i nuvarande form fram tills förslag på genomförande är framtaget. De tio medarbetarna inom Munktell Science Park kommer att erbjudas att övergå till den nya organisation som föreslås. Den nya organisationen innebär minskade kostnader på cirka 1,7 miljoner kronor årligen för kommunkoncernen.

Om Munktell Science Park

Munktell Science Park är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att stimulera nyföretagande och stärka befintliga företag genom affärsutveckling. De ska även ha ett nära samarbete med forskningsinstitutioner och vara en mötesplats för näringsliv och andra aktörer. Munktell Science Park ska vara en tydlig jobbmotor och en attraktiv mötesplats för företagare, blivande företagare och aktörer i Eskilstuna som omfattas av dess verksamhet.

Om Energy Evolution Center

Energy Evolution Center (energicentrum) är ett projekt i samarbete med Energimyndigheten. Verksamheten är under uppstart med målsättning att bidra till framtidens energilösningar och verklig energiomställning. Framtidens Energy Evolution Center är en kreativ arena för att utveckla lösningar för smartare energianvändning och förnybar energi som bidrar till att uppfylla lokala, nationella och globala klimatmål. I verksamheten ska forskare, startups och andra företag med offentliga aktörer och rådgivare samverka inom innovations- och affärsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla