MENY
Eskilstuna kommun

Allt färre i behov av försörjningsstöd i Eskilstuna

Exempelbild

Antal hushåll som behöver försörjningsstöd minskar i Eskilstuna. Minskningen märks framför allt hos ungdomshushållen.

Eskilstuna kommun arbetar aktivt för att färre ska behöva försörjningsstöd. Det handlar om allt från traineejobb och fler yrkesutbildningar till tydligare riktlinjer och bättre samarbete mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Men det handlar också om att arbetslösheten minskar generellt och att vi har en högkonjunktur. Det finns dock ett mörkt moln på himlen i och med att arbetslösheten inte tycks minska bland nyanlända, vilket påverkar kommunens försörjningsstödskostnader negativt.

Successiv minskning

Trots det ser det alltså allt ljusare ut och antalet hushåll som någon gång under året behövt försörjningsstöd har successivt minskat sedan år 2012. Detta samtidigt som Eskilstuna ökat sin befolkning med 5 500 invånare under samma tidsperiod.
– 2012 var det 4 524 hushåll som någon gång eller långvarigt var i behov av försörjningsstöd och 2016 var det 4 218 En minskning med 306 hushåll, säger Thure Morin, förvaltningschef på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Minskade kostnader

Han berättar att kostnaderna för försörjningsstöd därmed minskat varje år sedan 2012.
– Kostnaderna har blivit drygt 50 miljoner kronor lägre än om försörjningsstödet fortsatt ligga kvar på samma nivå som 2012, säger han.

Den här nedåtgående trenden innebär att andelen av Eskilstunas befolkning som någon gång under året har haft behov av försörjningsstöd minskat från drygt elva procent till tio och att antalet barn som lever i familjer med behov av försörjningsstöd minskat med drygt 100 det senaste året.

Störst minskning hos Ungdomshushåll

Den största minskningen har skett hos de så kallade ungdomshushållen. Det vill säga hos personer som är mellan 18 och 24 år gamla. Sedan 2016 har antalet ungdomshushåll som behövt försörjningsstöd i stort sett halverats. I juni månad i år handlade det om 194 hushåll medan siffran låg på 384 under samma månad 2016.
– Utvecklingen har en mängd förklaringar. Det finns plus- och minusfaktorer som påverkar. Men fokus på försörjningsstödets drivkrafter, handläggning och tydliga krav i kombination med bra samarbete med framför allt arbetsförmedlingen, har tillsammans med kommunens egna satsningar mot arbetslösheten bidragit till utvecklingen. Dessutom har ökad politisk fokusering på arbetsmarknad och vuxenutbildning haft klar påverkan, säger Thure Morin.

 

FAKTA/faktorer som påverkar utvecklingen:

  • De kommunala traineejobben i nära samarbete med arbetsförmedlingen som inneburit att fler än 1 300 personer fått chansen sedan 2013 att under 12 månader arbeta i den kommunala verksamheten. I målgruppen har långvariga bidragshushåll med barn varit en prioriterad grupp.
  • Satsningar på särskilt inriktade insatser för Unga till arbete inom den så kallade DUA-överenskommelsen med arbetsförmedlingen.
  • Stort utbud av arbetsmarknadsinsatser (Eskilstuna är den kommun i Sverige som satsar mest på det enligt öppna jämförelser).
  • Fler yrkesutbildningar.
  • Förtydligande av riktlinjer för ekonomiskt bistånd med tydligare krav på att de som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande och delta i aktiviteter som ökar deras möjligheter att få jobb.
  • Effektivisering av handläggningen med bland annat fokus på individuella handlingsplaner.
  • Samarbetet mellan kommunens näringslivsenhet och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har inneburit att fler företag öppnat dörren för praktik och jobb.
  • Kommunens anställningar av personer med funktionsnedsättningar.
  • Fler personer som fått rätt stöd genom samarbetet mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
  • Arbetslösheten minskar generellt, dock inte bland nyanlända vilket påverkar försörjningsstödskostnaderna negativt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla