MENY
Eskilstuna kommun

Vi söker fler modiga pedagoger
- tillsammans gör vi skillnad

Exempelbild

Kompetensutveckling i fokus

Lärare som får utvecklas kan förändra världen, ett barn i taget. Vi vet det. Eskilstuna kommun ger dig förutsättningarna.

Kompetensutveckling är viktigt och ofta även avgörande när vi väljer jobb. Därför måste vi som arbetsgivare hålla jämna steg med omvärlden tillsammans med våra anställda.

Vi erbjuder en stor bredd av interna utbildningar. Vissa är obligatoriska för nya medarbetare för att de ska få en bra introduktion. Ett exempel är Modigt medarbetarskap, som syftar till att skapa en god dialog och en kultur där vi utgår från allas goda intention och bidrag till helheten.

Utöver våra interna utbildningar finns det också möjlighet att studera med stöd från arbetsgivaren. Från och med höstterminen 2018 har vi ett samarbete med Mälardalens högskola där man kan utbilda sig till grundskollärare F-3 och samtidigt arbeta.

Fokus på kärnuppdraget

Höjd utbildningsnivå och ökade kunskapsresultat är viktiga mål för kommunen. En viktig strategi för att nå dit är att säkerställa att medarbetare har förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget. Vi jobbar på olika sätt för att göra våra läraruppdag ännu mer attraktiva.

Exempel är satsningar på serviceassistenter i förskolan, lärarens mentorsuppdrag och resurser för obehöriga lärare.

Arbetsmiljö – balans mellan jobb och fritid

Arbetslivet ska vara hållbart. Det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Målet för Eskilstuna kommun är att skapa god hälsa på alla arbetsplatser. Detta genom att arbeta hälsofrämjande med involvering och ansvarstagande kring såväl arbetsuppgifter och arbetsmiljö som den egna hälsan.

Därför arbetar vi med att ge dig en god start på ditt arbete i våra verksamheter. Det gör vi genom att satsa på en god introduktion, skapa engagemang genom delaktighet och att pröva nya sätt att utföra uppdraget och organisera arbetet. Detta utvärderas årligen i vår medarbetarenkät.

Karriärutveckling

Vi ger förutsättningar för dig som medarbetare att ständigt utveckla din kompetens och få möjligheter att utmana dig själv i nya uppdrag. Exempel är förstelärare, chefsförsörjningsprogrammet Framtidens ledare och utbildning till handledare för studenter i samarbete med högskolan och uppdrag som arbetslagsledare.

Här finner du lediga tjänster inom förskola, grund- och gymnasieskolans verksamheter

Läs mer om Eskilstunas skolor här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla