MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om friskvårdsappen ePassi

Här har vi samlat information till dig som företagare, som undrar över appen ePassi som Eskilstunas kommunanställda ska använda för att kunna utnyttja sin friskvårdsförmån.

Fråga: När kommer kommunanställda återigen kunna lämna in kvitton för att utnyttja sitt friskvårdsbidrag, istället för att använda en friskvårdsapp?

Svar: Kommunen har inga planer på att återgå till manuell kvittohantering.

Fråga: På vilket sätt informeras företagare om att kommunen ersätter företagare med nio procent för de merkostnader det innebär att ansluta sig till ePassi?

Svar: ePassi informerar varje leverantör om det i samband med att anslutning sker.

Fråga: Hur länge kommer Eskilstuna kommun ersätta företagare med nio procent för de merkostnader det innebär att ansluta sig till ePassi?

Svar: Under 2019 kommer kommunen ersätta företagare med nio procent. Hur det blir nästa år vet vi ännu inte. Tjänstemännen har ett pågående uppdrag från kommunstyrelsens personalutskott att se över vilka förmåner vi ska erbjuda våra anställda samt hur vi ska presentera dem.

Fråga: Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att företagare ska kunna erbjuda friskvård genom ePassi?

Svar: Att man har en befintlig rörelse, f-skattsedel. Patientförsäkring om man är terapeut.

Fråga: Kan kommunen påtvinga företagare ett ensidigt avtal som inte går att påverka?

Svar: Det är upp till varje företagare om man vill ansluta sig till ePassi med de villkor som finns.

Fråga: Vem i kommunen är ansvarig i frågan?

Svar: Tillförordnad HR-direktör Susanne Carlsson då det är en personalförmån som vi erbjuder. Det är upp till varje arbetsgivare vad de vill erbjuda sina medarbetare för förmåner utifrån gällande lagar, avtal och skatteregler.

Fråga: Varför ska småföretagare behöva vänta på 90 procent av köpet i tre månader och få ökad administration? Företagarna vill inte behöva hantera den ökade administrationen.

Svar: Fakturering från ePassi sker omedelbart månaden efter medarbetaren har nyttjat sin friskvårdsförmån i appen. Det tar maximalt ett månadsskifte innan leverantören får sin ersättning. Gällande administrationen lägger leverantören endast in sitt kontonummer, sedan sker en automatisk månatlig överföring, vilket medför en liten administration.

Fråga: Varför valdes just appen ePassi och till exempel inte appen Benify?

Svar: Benify är inte bara en friskvårdsapp utan liknar mer en personalhandbok där arbetsgivaren bland annat kan lägga in de förmåner som erbjuds de anställda. Det var i första hand kvittohanteringen som kommunen ville hitta en lösning på samt att medarbetarna skulle slippa ligga ute med pengar då alla inte har den ekonomiska möjligheten.

Fråga: Är avtalet mellan kommunen och ePassi allmän handling?

Svar: Ja, det är det. Avtalet är mellan kommunen och Visma som tillhandahåller ePassi.

Fråga: Varför har det inte gjorts någon utvärdering av användandet av ePassi än, trots att det sagt att det skulle göras?

Svar: Vi har sett att nyttjandet av friskvårdsbidraget har gått från 30 procent av medarbetarna till 60 procent sedan vi började med friskvårdsappen ePassi. Det innebär kommunen via sina medarbetare ökat köpen av friskvård med 3 672 000 kronor per år.

Fråga: Hur ser Eskilstuna kommun på det faktum att när avtalet skrevs under mellan kommunen och ePassi då hade ePassi befriat alla de största friskvårdsaktörerna från avgiften på 10 procent medan de små, ofta enmansföretag, inte hade den förhandlingsmöjligheten?

Svar: Vi förutsätter att ePassi agerar enhetligt emot alla leveratörer enligt de villkor som finns för anslutning.

Fråga: Anser Eskilstuna kommun fortfarande att ePassi är en seriös samarbetspartner trots att avtalen som erbjudits friskvårdsföretagen varit så olika och otydliga?

Svar: ePassi är en etablerad leverantör som vi har avtal med. Vi förutsätter att e-passi agerar enhetligt emot alla leveratörer enligt de villkor som finns för anslutning.  

Fråga: När ska ni komma med en lösning som fungerar även för oss företagare?

Svar: De lösningar som finns på marknaden fungerar ungefär lika vad gäller relationen till företagarna. Antagligen finns det för- och nackdelar med alla system.

Fråga: Har ePassi något kollektivavtal?

Svar: Ja, ePassi har kollektivavtal. För fler frågor kring det hänvisar vi till ePassi.

Fråga: Hur kan vi företagare garanteras att ePassi är avgiftsfritt för oss även i framtiden?

Svar: Vi kan inte lämna garantier om avgiftsfrihet längre fram i framtiden. Våra budgetar beslutas årsvis och förmåner såväl som andra utgiftsposter kan förändras. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla