Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Foder till boskap

Exempelbild

På grund av det torra vädret påverkas möjligheten till utfodring av boskap på ett negativt sätt. Eskilstuna kommun erbjuder djurhållare att hämta gräs på tilldelad markyta. Kommunen har ca 25 hektar parkyta till förfogande, dock är marken begränsad då ytorna har buskage, träd och stenar.

I Eskilstunakartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du vilka slaghacksytor som finns i Eskilstuna kommun.

Kommunen kan inte garantera att gräset som finns på ytorna duger som foder. Det kan förekomma glas, burkar, plast, oätliga växter eller annat i markerna som den som hämtar gräset själv behöver ansvara för.

Markägare som kan erbjuda foder

Eftersom kommunen endast kan möjliggöra foder från begränsade ytor i kommunen är det viktigt att även privatpersoner/markägare kan bistå med foder om möjligt.

Är du markägare som har slåtterytor som skulle kunna fungera som foder kan du tipsa djurhållare genom att exempelvis dela information på Foderhjälpen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Betesmark åt betesdjurenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Via sidorna kan du lägga upp information om du är i behov av foder eller om du kan erbjuda foder vidare till andra djurhållare.

 

Villkor för att hämta foder

  • Erbjudandet gäller endast för djurhållare i Eskilstuna kommun
  • Skörden får inte säljas vidare utan ska användas i den egna verksamheten
  • Ingen ersättning behöver betalas till kommunen
  • Tilldelad yta ska vara slagen inom tio dagar från besked och slaget material ska transporteras bort skyndsamt och senast inom två – tre dagar efter att det slagits
  • Såväl skördandet som användandet av fodret sker helt och hållet på djurhållarens ansvar
  • Skördandet ska genomföras på ett säkert sätt med tex ta hänsyn till eventuell brandrisk

Intresseanmälan

Innan den 20 juli vill vi ha in din intresseanmälan. Du kommer att få besked om tilldelad mark senast den 26 juli. Först till kvarn gäller. Om du inte har fått något besked efter den 26 juli så har du inte blivit tilldelad mark.

Vi meddelar tilldelning av mark via e-post. Bekräftelse måste ske av djurhållaren inom 24 timmar, annars tilldelas marken någon annan.


(där du huvudsakligen bedriver din verksamhet)

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år från och med den 9 juli 2018.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Park- och naturavdelningen

Skötsel av parker, lekplatser, blomsterdekorationer, rabatter, träd, grönytor, hundlekparker, utegym, naturvårdsfrågor.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna