MENY
Eskilstuna kommun

JobbCentrum (JC)

Det övergripande syftet för JobbCentrum (JC) är att genom bred kompetens stötta, motivera och vägleda personer som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden.

Målet är att personer kommer närmare sin egen försörjning genom arbete eller studier. Verksamheten är bred och riktar sig till flera olika målgrupper och behov.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Eskilstuna kommun.

Satsningar unga

Nuevo - för ungdomar mellan 18 och 29 år med behov av individuellt stöd mot studier eller arbete.
Feriepraktik - ett handlett sommarjobb som omfattar 3 veckor och erbjuds 600 ungdomar.
Unga på väg - för dig mellan 20 och 24 år som saknar myndighetskontakt kring sin försörjning och vill komma vidare.

Satsningar vuxna

JobbCentrum Matchning  - ett individuellt stöd mot studier och arbete. Arbetar enligt IMA-modellen.
Trainee - 1 års anställning som medhjälpare inom en av kommunens verksamheter. Vi ansvarar även för anställningar inom Statlig trainee och Utbildningskontrakt
Krami - en samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och Eskilstuna kommun. Målet för deltagaren är att finna och få ett arbete. 

Satsningar förberedande

Stegen - för personer med annat modersmål än svenska och med ingen eller liten erfarenhet av svenska arbetsmarknaden. Här får man bland annat språkpraktik.
FIAS - Förberedelse Inför Arbete och/eller Studier vid avslut av Trainee-anställning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Jobbcentrum
Postadress

Jobbcentrum, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna