MENY
Eskilstuna kommun

JobbCentrum (JC)

Det övergripande syftet för JobbCentrum (JC) är att genom bred kompetens stötta, motivera och vägleda personer som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden.

Målet är att personer kommer närmare sin egen försörjning genom arbete eller studier. Verksamheten är bred och riktar sig till flera olika målgrupper och behov.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Eskilstuna kommun.

Satsningar - Unga:
Nuevo - för ungdomar mellan 18-29 år med behov av individuellt stöd mot studier eller arbete.
Feriepraktik - ett handlett sommarjobb som omfattar 3 veckor och erbjuds 600 ungdomar.
Fokus - samarbete mellan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen kring samplanering och/eller fördjupad kartläggning för ungdomar mellan 16-24 år.
Unga på väg - för dig mellan 20 och 24 år som saknar myndighetskontakt kring sin försörjning och vill komma vidare.


 Satsningar – Vuxna:
JobbCentrum Matchning  - ett individuellt stöd mot studier och arbete. Arbetar tillsammans med IMA-projektet.
Trainee - 1 års anställning som medhjälpare inom en av kommunens verksamheter. Vi ansvarar även för anställningar inom Statlig trainee och Utbildningskontrakt
IMA-projektet - Individuella Möjligheter till Arbete. Ett ESF-finansierat projekt för personer i åldern mellan 20 och 50 år med misstanke om funktionsnedsättning.
Romska brobyggare – utveckla arbetssätt för att nå romsk delaktighet.
Krami - en samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och Eskilstuna kommun. Målet för deltagaren är att finna och få ett arbete.

Satsningar – Förberedande:
Stegen - för personer med annat modersmål än svenska och med ingen eller liten erfarenhet av svenska arbetsmarknaden. Här får man bland annat språkpraktik.
JC Steg 2 –kompetenshöjande insats med fokus på vidare planering efter Stegen.
JC-4-veckor – arbetsförberedande verksamhet inför eventuell Trainee-anställning..
FIAS - Förberedelse Inför Arbete och/eller Studier vid avslut av Trainee-anställning.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Jobbcentrum
Besöksadress

Kungsgatan 13

Postadress

Jobbcentrum

Eskilstuna kommun

631 86 Eskilstuna

Kontakt