MENY
Eskilstuna kommun

Jobbcentrum

Det övergripande syftet för JobbCentrum är att genom bred kompetens stötta, motivera och vägleda personer som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden.

Målet är att personer kommer närmare sin egen försörjning genom arbete eller studier.
Verksamheten är bred och riktar sig till flera olika målgrupper och behov.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Eskilstuna kommun.

Jobbcentrum 1

Satsningar – JC : 1:
JobbCentrum vägledning – ett individuellt stöd mot arbete eller studier.
JobbCentrum stöd jobbsökarteam– Riktad hjälpverksamhet för deltagare med individuella behov.
JobbCentrum arbetsgivargrupp – Arbetar aktivt tillsammans med arbetsgivare/näringsliv både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn.
Feriepraktik - ett handlett sommarjobb som omfattar 3 veckor och erbjuds 600 ungdomar.
Krami - en samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och Eskilstuna kommun. Målet för deltagaren är att finna och få och behålla ett arbete.

Jobbcentrum 2

Satsningar – JC : 2:
JobbCentrum vägledning – ett individuellt stöd mot arbete eller studier.
JobbCentrum stöd jobbsökarteam –Riktad hjälpverksamhet för deltagare med individuella behov.
JobbCentrum arbetsgivargrupp – Arbetar aktivt tillsammans med arbetsgivare/näringsliv både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn.
Nuevo
– för ungdomar 18-29 år med behov av individuellt stöd mot studier eller arbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Jobbcentrum
Postadress

Jobbcentrum, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna