MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads­satsningar

Arbets­mark­nads­verk­sam­heten har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för dem som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Eskilstuna kommun.

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Kommunen tillhandahåller:

  • yrkesrehabilitering
  • social träning
  • jobbsökaraktiviteter
  • praktik
  • utbildning
  • kompetenshöjande insatser

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna i Eskilstuna. 

De olika enheterna som kan hjälpa dig:

AMA

AMA = Resursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete.
Att genom praktiska verksamheter så som bygglag, snickeri, café, paketering, stadsodling med mera, hjälpa personer ut i arbetslivet eller vidare till studier. Deltagarna i AMA:s verksamheter har ofta varit långtidsarbetslösa, är i behov av rehabilitering, har en funktionsnedsättning eller är i behov av utredande insatser.
AMA bedriver sina verksamheter med fokus på människan och förbereder personerna på arbetslivets krav och villkor, därför påminner de olika arbetsplatserna väldigt mycket om  en arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden. AMA tar varje år emot flera feriepraktikanter eftersom det finns många olika sorters verksamheter under AMA:s paraply.

AMA har två arbetsterapeuter som gör arbetsförmågeutredningar, på uppdrag av försörjningsstöd, arbetsförmedlingen eller andra interna kommunala enheter. Arbetsterapeuterna använder olika bedömningsinstrument, har evidensbaserat arbetssätt och skriver journal. Utredningen ligger till grund så att individen får rätt stöd/hjälp att hitta en anpassad arbetsplats på den reguljära marknaden.

IPS

IPS-enheten (IPS = Individuell Placering och Stöd).
IPS enheten arbetar med den forskningsverifierade och framgångsrika IPS-metoden för att stödja personer med funktionsvariationer  till olika arbetsmarknadsinsatser i form av anställningar, praktikplatser eller sysselsättningar. IPS enheten jobbar i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen och en person aktualiseras genom biståndsbeslut av sysselsättning/daglig verksamhet eller om en person har en aktiv planering genom arbetsförmedlingen.

Jobbcentrum

JobbCentrum stöttar, motiverar, klargör och vägleder personer som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden vidare till jobb eller studier. Det görs med människan i fokus.
Under Jobbcentrums paraply samlas en mängd olika arbetsmarknadssatsningar med olika inriktning. Här finns också praktiksamordningen för olika arbetsmarknadsinsatser, där kommunens feriepraktik ingår som en del.
Utbudet av satsningar förändras i takt med att behovet hos invånarna och arbetsgivarna i Eskilstuna förändras, politiska beslut lokalt och olika statliga initiativ för att få fler personer i jobb eller till studier.
Klicka här för att se Jobbcentrums olika satsningaröppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

AMA

Enhet för arbetsmarknadssatsningar

Besöksadress

Hejargatan 1 B

Postadress

632 29 Eskilstuna

IPS-enheten
Jobbcentrum
Postadress

Jobbcentrum, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna