Utsatt för våld och hot

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Du som utsatts för våld har rätt till stöd och hjälp av kommunen. Här kan du läsa mer om vilket stöd och hjälp du kan få.