Tips på vad du kan göra själv

Här nedan följer tips på hur du kan förebygga ohälsa och vad du som äldre, sjuk eller anhörig kan göra själva innan du kontaktar kommunen.

Var kan jag träffa andra?

Mötesplatser: Att ha något att gå till och ha personer som man regelbundet träffar är inte självklart för alla. I kommunen har vi flera öppna mötesplatser med inriktning senior och för dig med funktionsnedsättningar.

Du behöver inget biståndsbeslut för att besöka mötesplatsen och du kan välja när och hur länge du vill delta.

Du hittar programmen för mötesplatserna här:

Frivilligcentralen: Kan både hjälpa till med praktiska sysslor eller bidra med social tillvaro.

Fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv och att röra på sig bidrar positivt till hälsan. Försök att få till rörelse regelbundet i vardagen, helst en halvtimme per dag.

Tänk på att det inte behöver vara vid ett och samma tillfälle.

Du behöver inte gå iväg till ett gym för att träna. En promenad i närområdet eller ett kort pass i hemmet fungerar lika bra. Livsmedelsverket har tagit fram flera olika tips för att få in rörelse i vardagen.

SVT har tagit fram programmet ”Hemmagympa med Sofia” som blev populärt under pandemin. Avsnitten är 20 minuter långa men fokus på antingen styrka, rörlighet eller kondition.

Vill du träna med andra? På våra öppna mötesplatser för seniorer anordnas bland annat cirkelgym, sittgympa och balansträning.

På mötesplatserna för personer med funktionsnedsättningar anordnas promenader och gymträning på Strigeln.

Det kan vara lättare än du tror att byta en dålig vana mot en bra. När du väl bestämt dig för att göra en förändring kan det vara bra att sätta upp realistiska och tydliga mål.

Hem och bostad

Se över ditt hem - Förhindra fallolyckor

Risken att falla ökar med stigande ålder. 7 av 10 olyckor är en fallolycka och enligt Socialstyrelsen faller cirka 100 000 personer per år i åldersgruppen 65 år eller äldre så illa att de behöver uppsöka sjukvård. Att se över ditt hem och att träna regelbundet är två sätt att förhindra onödiga olyckor och att klara ett fall bättre.

Här finns material med tips och råd från Socialstyrelsen för vad du själv kan göra för att minska risken att falla.

Brandskydd i hemmet för seniorer

Här hittar du räddningstjänstens tips och råd om brandsäkerhet för äldre.

Hitta bostad

Här hittar du information om bostadskö, det kommunala fastighetsbolaget och andra hyresvärdar.

Att ha och behålla bostaden

Bostadsskolan är ett koncept där människor får möjlighet att diskutera sitt boende samtidigt som man får en del information, tips och råd.

Vräkningsförebyggande verksamhet är en frivillig hjälp som har till uppgift att stödja dig som hyresgäst att hitta lösningar för att du ska kunna behålla din bostad.

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Ett hjälpmedel kan hjälpa dig att bli mer aktiv, delaktig och självständig. Hjälpmedel kan vara olika produkter. Ett hjälpmedel kan vara en fysisk produkt såsom en rollator men det kan även vara ett digitalt hjälpmedel i form av exempelvis en app på din mobiltelefon. Vissa produkter kan du köpa själv medan andra produkter behöver förskrivas och provas ut.

Här kan du hitta några exempel på välfärdsteknik, digitala och tekniska hjälpmedel som används i våra verksamheter så att du ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Här hittar du även information om Stödet som är en visnings- och utbildningsmiljö för välfärdsteknik.

På stödet finns hjälpmedel som du kan köpa själv på öppna marknaden och hjälpmedel som du kan få förskrivet av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska om du uppfyller vissa kriterier som Hjälpmedelscentralen satt upp.

Digital läkemedelsgivare är ett exempel som du kan läsa om på webbplatsen Framtidens vård och omsorg. Det är ett hjälpmedel i form av en apparat som tar fram rätt dos av dina läkemedel vid förutbestämda tider.

En digital läkemedelsgivare är ett hjälpmedel i form av en apparat som tar fram rätt dos av dina läkemedel vid förutbestämda tider. Läkemedelsgivaren påminner dig när det är dags att ta läkemedlen med hjälp av ljus- och ljudsignaler. Tack vare läkemedelsgivaren får du större möjligheter att sköta din vardag på egen hand, utan att behöva anpassa dig efter andra personers tider.

Vem kan få digital läkemedelsgivare?

Den digitala läkemedelsgivaren är till för dig som bor hemma, som behöver stöd med läkemedelshantering och vill kunna ta dina läkemedel själv, på ett säkert och tryggt sätt.

Så här gör du om du vill ha digital läkemedelsgivare

Om du har hemtjänst, hemsjukvård eller annan insats från kommunen: säg till en medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen att du är intresserad av digital läkemedelsgivare, så hjälper de dig vidare.

Om du inte har några insatser från kommunen ska du kontakta din vårdcentral och säga att du är intresserad av digital läkemedelsgivare.

Efter intresseanmälan om läkemedelsgivare

Vem som kan få digital läkemedelsgivare avgörs via ett hembesök och utifrån ett antal förutbestämda kriterier.

När du beviljats läkemedelsgivare

  1. Vi hjälps åt att hitta den bästa platsen för läkemedelsgivaren.
  2. Vi fyller läkemedelsgivaren med dina läkemedel och ställer in dosering av dem.
  3. Ljussignaler och en röst påminner dig när det är dags att ta läkemedlen.
  4. Om du inte tar dina läkemedel från läkemedelsgivaren får vi meddelande om det och kommer att kontakta dig.
  5. Vi kommer hem till dig för att fylla på läkemedelsgivaren varannan vecka.

Avgifter

Läkemedelsgivaren kostar ingenting, men du betalar för två besök per månad då medarbetare fyller på läkemedelsgivaren. Om du har hemtjänst varje dag kostar besöken inget extra. Om du har hemtjänst mer sällan, ingen insats alls eller enbart har trygghetslarm kostar besöken för att fylla på läkemedelsgivaren 300 kronor i månaden.

Mer om digital läkemedelsgivare

Läs om Lars som använder digital läkemedelsgivare i Region Sörmlands tidning Min hälsa nummer 1 2021 (sidan 18 och 19)

Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

Kontaktuppgifter

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 13 juni 2024