Eskilstuna kommun

Kommunens tjänster och stöd

Här hittar du länkar till e-tjänster och blanketter inom vård- och omsorg, vanliga frågor och svar samt kontaktuppgifter. 

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  Ansökan behöver komma från personen som ska ha stödet alternativt dennes företrädare. Stödet är frivilligt.

  Ansökan kan ske på tre olika sätt:

  • Muntligt
  • Skriftligt (blankett/papper)
  • E-ansökan

  Efter ansökan får du kontakt med en handläggare på biståndskontoret som gör en utredning kring hur dina behov ser ut. Vanligtvis bokar handläggaren in ett möte med dig, antingen på biståndskontoret eller gör ett hembesök. Du kommer behöva legitimera dig vid mötet med biståndshandläggaren. Under mötet eller hembesöket får du berätta om din vardag och din situation.

  Därefter fattar handläggaren beslut om att din ansökan beviljas eller att ansökan avslås. Du har rätt att överklaga beslutet.

  Om du önskar ansöka om insatser enlig LSS så behöver du lämna in intyg från exempelvis läkare, psykolog eller arbetsterapeut som beskriver dina funktionsnedsättningar eller diagnoser.

 • Svar:

  Din mamma behöver vilja ha hjälpen och ansöka om den själv. Du som anhörig kan inte göra en ansökan åt din mammas räkning. Däremot kan en biståndshandläggare, om din mamma önskar det, ta kontakt med henne och ge information om olika stödinsatser. Möjlighet finns även att boka in en informationsträff där en biståndshandläggare exempelvis kommer hem till din mamma och ger information om stöd från kommunen.

 • Svar:

  Det beror på vad du behöver hjälp med. Hemtjänsten kan stötta dig med det som du har svårt att klara av på egen hand. Det kan exempelvis vara klädsel, mathållning, städning promenader med mera.

 • Svar:

  Du hittar information om avgifter för vård- och omsorg här. Insatser enligt LSS är avgiftsfritt (för boende med särskild service enligt LSS betalar du hyra och din egen mat.) Boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen är avgiftsfritt.

 • Svar:

  Du som beviljas hjälp i hemmet kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen.

  Trygghetslarm – Nyckel behöver lämnas vid installation. Detta för att personal ska kunna komma och hjälpa till om något händer och du själv inte kan öppna dörren.

  Hemtjänst på natten – Nyckel behöver lämnas för att insatserna ska kunna påbörjas.

  Hemtjänst på dagen – Om du inte kan öppna dörren på egen hand när hemtjänsten kommer behöver du överlämna en nyckel till hemtjänstgruppen i samband med att hjälpen ska påbörjas.

  Hemtjänst service – Om du inte kan öppna dörren på egen hand.

 • Svar:

  Det går inte att ställa sig i kö för äldreboende. Du ansöker om en plats på vård- och omsorgsboende och en biståndshandläggare gör en utredning och en individuell behovsbedömning. Här kan du läsa mer och ansöka om vård- och omsorgsboende.

  I Eskilstuna kan du inte välja vård- och omsorgsboende enligt den frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV).

 • Svar:

  Biståndskontoret utreder inte behovet av hjälpmedel. Läs mer här om hjälpmedel, där hittar du även information kring vart du kan vända dig.

 • Svar:

  Om du önskar arbeta inom Eskilstuna kommun kan du se våra lediga tjänster på Jobbsajten.

 • Svar:

  Behöver du hjälp med dina läkemedel behöver du kontakta din vårdcentral i första hand. Om du ska kunna få hjälp via hemtjänsten med dina läkemedel så behöver du inkomma med ett egenvårdsintyg.

 • Svar:

  Färdtjänst utreds av färdtjänsthandläggare.

  Telefonnummer:

  016-710 26 04 (Eskilstuna direkt, kommunens kontaktcenter)

  Besökstid efter överenskommelse.

 • Svar:

  Du kan lämna synpunkter såsom beröm, förbättringsförslag och klagomål antingen via vår e-tjänst eller direkt till någon anställd i kommunen. Det går också bra att ringa eller besöka Eskilstuna direkt.

 • Svar:

  Ja, om inte underskrift av båda vårdnadshavarna finns (vid delad eller gemensam vårdnad) så är inte ansökan giltig. Ansökan kan göras muntligt (där samtycke framkommer från båda vårdnadshavare), skriftligt eller via e-tjänsten. I e-tjänsten behöver båda vårdnadshavarna legitimera sig med e-legitimation.

 • Svar:

  Nej, det är avgiftsfritt.

 • Svar:

  Du betalar alltid hyra, mat och fasta kostnader som till exempel el, vatten och hemförsäkring. Beroende på vilket typ av boende och lagrum så kan omsorgsavgiften skilja sig åt.

 • Svar:

  Sysselsättning och daglig verksamhet räknas som icke-avlönat arbete. Detta innebär att du inte får någon lön däremot får du en habiliteringsersättning, 112 kr för heldag och 72 kr för halvdag. Du får full habiliteringsersättning om du är på din sysselsättning/dagliga verksamhet 4 timmar eller mer per dag, under 4 timmar får du halv habiliteringsersättning. Det finns inga garantier om att sysselsättningen/daglig verksamhet övergår till en anställning. Om du önskar praktik som leder till exempelvis arbete så behöver du i första hand vända dig till Arbetsförmedlingen för att få stöd och hjälp.

 • Svar:

  Kontaktperson kan beviljas antingen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL). På biståndskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, utreder vi om kontaktperson enligt LSS.

 • Svar:

  Du kan antingen lämna in ett muntligt eller skriftlig samtycke om att en annan person får föra din talan i vissa frågor. Under utredningens gång kommer biståndshandläggare vilja göra dig delaktig utifrån din förmåga. Detta eftersom både Socialtjänstlagen och LSS bygger på frivillighet och självbestämmande samt att vi vill att du är delaktig i vad som bestäms om dig.

  Du får alltid ta med en annan person på möten som stöd om du önskar det. Du har även möjlighet att önska vart du vill ha mötet.

 • Svar:

  Om vi inte har samtycke att lämna information till dig om din anhörig så kan vi inte göra det, trots att det är ditt vuxna barn. Detta på grund av att ärenden hos oss omfattas av sekretess. Skulle ditt vuxna barn samtycka till att vi lämnar information ut till dig så gör vi det, dock kommer vi endast lämna den information som samtycket gäller för.

 • Svar:

  Din syster behöver själv inkomma med en ansökan om stöd. Om din syster har haft insatser i tidigare kommun så är det bra om hon informerar oss om det. Hon kan ge samtycke till att vi inhämtar information från tidigare kommun kring vilket stöd hon har haft där, men biståndshandläggare i Eskilstuna kommun kommer göra en egen utredning, bedömning och beslut. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns möjlighet att ansöka om insatser innan du flyttar till Eskilstuna.

 • Svar:

  Vård- och omsorgsförvaltningen tillhandahåller inte bostäder. För att få en bostad så kan du ställa sig i bostadskö eller ta kontakt med hyresvärdar gällande lediga bostäder. Du kan ansöka om boende med särskilt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), dock utreder inte handläggare behovet av bostad utan behovet av vård- och omsorg under hela dygnet.

 • Svar:

  Biståndskontoret beviljar inte ekonomiskt bistånd och inte pengar till ett träningskort.

  Enheten för ekonomiskt bistånd

  Telefon:

  • Telefontider till handläggare: Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10.00-11.30

  • Telefontid för nya ärenden: 016-710 20 33
   Måndag till fredag kl. 08.00-16.30 stängt för lunch 12.00- 13.00.

  Öppettider

  Besöksreceptionen är öppen:
  Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-15.30
  Besöksytan är öppen för besök:
  Måndag-fredag kl. 08.30-16.30

 • Svar:

  Om du har frågor kring att pausa den hjälpen som du har ifrån kommunen behöver du ta kontakt med din biståndshandläggare.

 • Svar:

  Du kan alltid ansöka om hjälp igen och en biståndshandläggare påbörjar då en ny utredning och kommer fatta ett nytt beslut utifrån hur din situation ser ut.

 • Svar:

  För att biståndshandläggaren ska kunna samverka med barnets nätverk, exempelvis skola eller vårdkontakt, så behöver vårdnadshavarna samtycka till det.

 • Svar:

  Alla som har fyllt 18 år och som har svårt att ta sig till vårdcentralen kan erbjudas hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Kontakta din vårdcentral som utför en bedömning , i vissa ärenden behöver du komma på ett första besök till vårdcentralen.

  Vårdcentralen tar ställning till om behandlingen kan utföras i hemmet. Uppdraget skickas sen vidare till Hemsjukvården som ringer upp och planerar in en tid för ett första hembesök. Om behandlingen kräver återkommande besök över en längre tid skrivs du in som patient i Hemsjukvården och skrivs ut när uppdraget är slutfört.

  Det är din läkare på vårdcentralen som har ansvar för behandlingen då hemsjukvården ej har någon egen läkare.

 • Svar:

  Invånare som fyllt 18 år och som har svårt att ta sig till Vårdcentralen för att få råd och stöd från en fysioterapeut eller arbetsterapeut, kan få hjälp med rehabiliterande insatser i hemmet.

  Det kan tex. handla om att få hjälp med utprovning av hjälpmedel, ordna med bostadsanpassning eller få stöd med rehabiliterande träning efter skada eller sjukdom. Har du svårigheter att ta dig till din vårdcentral kan du få hjälp av kommunens fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du är då välkommen att ringa kommunens rehabassistent på 016-710 50 13 om du bor i ordinärt boende.

  Om du behöver hjälp inom område funktionshinder (LSS-boende, socialpsykiatriboende eller personlig assistans) eller på något av kommunens Vård- och omsorgsboenden är du välkommen att ringa 016-710 25 18.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

 • 016-710 52 60, Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 december 2022