Fem höghusfasader i perspektiv.

Området Årby

Norr om centrala Eskilstuna ligger Årby, ett område som byggdes i samband med miljonprogrammet under 1960-talet. I Årby finns ett naturreservat med bland annat ett stort friluftsområde med motionsspår. På den här sidan har vi samlat information om kommunal service, aktiviteter, mötesplatser med mera i området.