Välkommen till oss på Kulturskolan för att hitta nya fritidsintressen eller kanske en livslång passion. Här får du som är 5-20 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun möjligheter till eget skapande, nya intressen och många möten.

Från och med den 1 november kostar det endast 300 kr att boka höstterminens kurser på kulturskolan. Vi har lediga platser på allt från trombon till dragspel, film, keramik, teater och dans. Och väldigt mycket mer!

Klicka här för att komma till våra lediga platser

Våra ämnesområden har utökats med kurser inom musikal, keramik, kreativt skrivande, film och animation.

Uppdaterad 2021-09-29

Följande gäller för kulturskolans verksamhet utifrån de lättnader av restriktionerna som gäller från och med 29 september:

  • Undervisningen sker i form av närundervisning men beroende på varje ämnes karaktär samt förutsättningar i den enskilda undervisningssituationen kan undervisningen även fortsättningsvis komma att anpassas för att minska risken för spridning av Coronaviruset. Mer detaljerad information om vad som gäller för just dig får du från din lärare.
  • Konserter, föreställningar, utställningar och evenemang med publik kan genomföras. Detta innebär att grupper, orkestrar, ensembler, körer etc. som träffas inom ramen för den ordinarie undervisning även kan genomföra evenemang med publik. Utifrån att ovaccinerade även fortsättningsvis ska hålla avstånd kommer vi dock anpassa publiktillfällena så att det finns förutsättningar för både medverkande och publik att hålla avstånd till andra personer eller sällskap.

Den som har symtom på Covid-19 ska även fortsättningsvis stanna hemma och testa sig. Den rekommendationen gäller fortfarande.

Föräldrar som följer sina barn/ungdomar till lektion ska, precis som tidigare, i så stor utsträckning som möjligt inte vänta i skolans lokaler.

Även fortsättningsvis kommer vi hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna ofta samt hosta och nysa i armvecket.

Ytterligare förändringar kan bli aktuella.

Eskilstuna kulturskola följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Region Sörmlands råd, rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19.

Följande gäller:

  • Om du inte är fullvaccinerad ska du hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
  • Om du misstänker att du är smittad ska du stanna hemma.
  • Alla som har symtom ska stanna hemma och testa sig.

På följande länk finns Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller fr o m den 29 september:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 21 oktober 2021