Välkommen till oss på Kulturskolan för att hitta nya fritidsintressen eller kanske en livslång passion. Här får du som är 5-20 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun möjligheter till eget skapande, nya intressen och många möten.

Just nu är smittspridningen av Covid 19 stor och vi måste hjälpas åt!

Se uppdaterad information nedan.

Vårens kurser är nu bokningsbara.

Klicka gärna in på länken ovan och se filmen om vår verksamhet och vad vi har att erbjuda.

Vårterminen startar 2022-01-13 och avslutas 2022-06-03.

Klicka här för att komma till våra lediga platser

Våra ämnesområden har utökats med kurser inom musikal, keramik, kreativt skrivande, film och animation.

Uppdaterad 2022-01-18

Just nu är smittspridningen av Covid 19 stor och vi måste hjälpas åt!

Är du som elev förkyld?
Med hänsyn till varandra ber vi dig komma tillbaka när du är frisk. Tack för visad hänsyn!

Går du i en klass som är i karantän?
Då är du välkommen tillbaka till kulturskolan när du fått ett negativt provsvar, 5 dagar efter det att din klass blev hemskickade från skolan. Snabbtester gäller ej.

Följande gäller för kulturskolans verksamhet utifrån aktuella restriktioner med avseende på Corona och Covid-19:

  • Undervisningen sker i form av närundervisning men beroende på varje ämnes karaktär samt förutsättningar i den enskilda undervisningssituationen kan undervisningen även fortsättningsvis komma att anpassas för att minska risken för spridning av Coronaviruset. Mer detaljerad information om vad som gäller för just dig får du från din lärare.
  • Konserter, föreställningar, utställningar och evenemang med publik genomförs utifrån de restriktioner som gäller fr o m 12 januari 2022.

Generellt så ska trängsel undvikas, till exempel genom att sprida ut ankomsttider eller genom att vägleda eller hänvisa publik/besökare till särskilda entréer för in- och utpassering.

  • För alla kulturskolans sammankomster och tillställningar inomhus med fler än 20 besökare krävs vaccinationsbevis/covidbevis för de som är 18 år eller äldre. Giltig ID-handling ska kunna uppvisas i samband med kontroll av vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis kan beställas på covidbevis.se. Avstånd mellan sällskap ska vara minst en meter och ett sällskap får bestå av max åtta personer.
  • För kulturskolans sammankomster och tillställningar inomhus med färre än 20 besökare krävs inte covidbevis/vaccinationsbevis.

Information om vad som gäller för varje specifik konsert, föreställning, utställning eller evenemang förmedlas genom lärare och den ordinarie kommunikation som sker inför varje tillfälle (t ex via affischer och sociala medier.)

Den som har symtom på Covid-19 ska stanna hemma och testa sig. Även den som bor i samma hushåll som någon som testat positivt för Covid-19 ska stanna hemma och följa de anvisningar som gäller (följ länken nedan för detaljerad information om vad detta innebär.)

Föräldrar som följer sina barn/ungdomar till lektion ska i så stor utsträckning som möjligt vänta utanför skolans lokaler.

Vi håller avstånd, tvättar eller spritar händerna ofta samt hostar och nyser i armvecket.

Ytterligare förändringar kan bli aktuella.

Eskilstuna kulturskola följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Region Sörmlands råd, rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19.

På följande länk finns Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller fr o m januari 2022:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 18 januari 2022