Fotot är taget från ett hus på Kyrkogatan några våningar upp. I förgrunden syns vägen och gång- och cykelbanan. I Parken syns uppvuxna träd tre med gröna löv och ett med röda. Gräsmattor, häckar och en torgyta med platanträd syns också. På andra sidan parken syns ån med Gamla stan i bakgrunden.

Smörparken

Park i centrala Eskilstuna. Här finns planteringar, ett torg med fontän och torghandel.

På torget är ett tiotal platanträd (Platanus x hispanica 'Stockholm') planterade. Andra växter som planterats här är rostlönn (Acer rufinerve), blomsterkornell (Cornus kousa 'China Girl'), blodbok (Fagus sylvatica 'Purpurea') och turbokastanj (Aesculus x hemiacantha).

Uppdaterad: 26 april 2021