Fotot är taget från ena tornet av Kloster kyrka och ger en överblick över hela Nybroparken med dess träd och grämattor. Eskilstunaån syns mellan Nybron och Strömsholmen. Några trädkronor i Stadsparken syns i förgrunden. Träden börjar få höstfärger. I bakgrunden syns många hus i centrala Eskilstuna.

Nybroparken

Park i centrala Eskilstuna. Här finns bra ytor för picknick.

Parken har en naturlig stil med olika buskage, rabatter och en bäck som ringlar genom hela parken ner mot ån.

Uppdaterad: 26 april 2021