Holmbergsparken fotad från andra sidan ån tidigt en vinterdag när solen håller på att gå upp och snö täcker marken. I parken som är kuperad syns flera avlövade träd.

Holmbergsparken

Torshällas stadspark. Här finns ett stort utbud av offentlig konst och en utescen.

Holmberget är från början ett verk av stadsträdgårdsmästaren Georg Nyström (1861-1944). Han ägnade en stor del av sitt liv åt att göra Holmberget till en vacker park.

Under sommarsäsongen arrangeras underhållning på Holmbergets utescen.

Uppdaterad: 28 september 2021