Team Fritid

Team Fritid är en mobil verksamhet som bedriver uppsökande verksamhet för ungdomar 12-20 år i olika bostadsområden.

Verksamhetstider

Under nedanstående tider är Team Fritid uppsökande i olika bostadsområden eller arrangerar aktiviteter för ungdomar på olika platser.

Sommarverksamhet (12 juni-18 augusti)

Onsdag-torsdag kl. 18.00-22.00
Fredag-lördag kl. 18.00-23.00
Söndag kl. 16.00-20.00

Om verksamheten

Team Fritid arrangerar egna aktiviteter tillsammans med ungdomar samt samverkar med skolor och andra verksamheter.

Team Fritid är en del av Ung Fritid och mötesplatser som skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare.

Följ oss i sociala medier!

Team Fritid

Öppettider

Sommarverksamhet (12 juni-18 augusti)

Onsdag-torsdag kl. 18.00-22.00
Fredag-lördag kl. 18.00-23.00
Söndag kl. 16.00-20.00

Uppdaterad: 8 april 2024