Team Fritid

Team Fritid är en mobil verksamhet som bedriver uppsökande verksamhet för ungdomar 12-20 år i olika bostadsområden.

Team Fritid anpassar verksamheten för att begränsa smittspridning av covid-19. Den öppna besöksverksamheten är stängd men verksamheten fortsätter enligt följande:

  • Anpassade inomhus- och utomhusaktiviteter med begränsat antal platser och föranmälan
  • Digital verksamhet via sociala medier
  • Trygga vuxna i området

Följ oss också i sociala medier för mer information och prata med personalen om du har frågor.

Som tidigare gäller att:

  • stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • testa dig vid symtom
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus

Klicka här för mer information om coronaviruset / covid-19

Öppettider

Verksamhet
Måndag-torsdag 18.00-21.30
Fredag-lördag 18.00-00.30
Söndag 18.00-21.00

Om verksamheten

Team Fritid arrangerar egna aktiviteter tillsammans med ungdomar samt samverkar med skolor och andra verksamheter som Fritidsbanken, RF-SISU Sörmland och Affärsplan Eskilstuna.

Team Fritid är en del av Ung Fritid och mötesplatser som skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare.

Följ oss i sociala medier!

Team Fritid

Telefon:

Öppettider

Verksamhet
Måndag-torsdag 18.00-21.30
Fredag-lördag 18.00-00.30
Söndag 18.00-21.00

Uppdaterad: 16 augusti 2021