Palatzet fritidsgård

Palatzet fritidsgård ligger i Skiftinge centrum och riktar sig till ungdomar från årskurs 6 upp till 20 år. Här kan du umgås med kompisar och vara delaktig i en trygg och kreativ miljö.

Öppettider

Måndag kl. 15.00-16.30 (endast tjejer)
Onsdag kl. 18.00-20.00
Torsdag kl. 18.00-21.00
Fredag kl. 15.00-17.00 (endast tjejer)
Fredag kl. 18.00-21.00
Lördag kl. 16.00-18.00 (öppen idrott i Skiftingehus)
Lördag kl. 18.00-21.00

Om verksamheten

I Palatzets lokaler finns skaparverkstad, musikstudio, danssal, biorum, biljardrum, pingisbord samt ett café där du kan fika och umgås med kompisar.

Bland aktiviteterna märks prova på-verksamhet som öppen idrott, musikverksamhet, skapande verksamhet, dans, e-sport/gaming och utflykter. Det finns också möjlighet att få hjälp med skolarbete och jobbsökande.

Om du och dina kompisar vill göra något särskilt eller arrangera en aktivitet för andra ungdomar går det att söka medel från vår ungdomspott.

Du kan vara delaktig i en gruppverksamhet på fritidsgården. Det finns exempelvis både tjej- och killgrupper.

För dig som är intresserad av att ta extra ansvar och genomföra uppdrag på fritidsgården eller i bostadsområdet finns det möjlighet att bli ungdomsledare eller ungdomsambassadör.

Prata med personalen på fritidsgården om du vill veta mer!

Palatzet fritidsgård är en del av Ung Fritid och mötesplatser som skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare.

Palatzet fritidsgård

Telefon:

Öppettider

Måndag kl. 15.00-16.30 (endast tjejer)
Onsdag kl. 18.00-20.00
Torsdag kl. 18.00-21.00
Fredag kl. 15.00-17.00 (endast tjejer)
Fredag kl. 18.00-21.00
Lördag kl. 16.00-18.00 (öppen idrott i Skiftingehus)
Lördag kl. 18.00-21.00

Uppdaterad: 8 april 2024