Mötesplats Årby med Jobbcentrum Nord

Här finns Jobbcentrum Nord, öppen förskola, familjevägledare, fritidgård och bibliotek i gemensamma lokaler. Fler verksamheter kommer knytas till mötesplatsen efter hand.

På grund av rådande omständigheter kring pandemin sker endast bokade aktiviteter. Återkommande veckoaktiviteter för alla åldrar samt föreläsningar, temakvällar, uppträdanden och utbildnings- och arbetsmarknadsaktiviteter öppnar när det är möjligt.

Om verksamheten

Tanken är att arrangera aktiviteter i samverkan med föreningar, studieförbund och andra kommunala verksamheter när nuvarande restriktioner kring pandemin tillåter.

I mötesplatsens lokaler sker bokade möten med inbjudna deltagare. Vägledare på Jobbcentrum Nord och språkhandledare från SFI har individuella samtal med olika deltagare.

Vi har barnvagnspromenader och utelek med sångsamling. Familjevägledare har bokade samtal på plats i lokalerna. Vi informerar om våra aktiviteter på Facebook-sidan Öppna förskolan Årby C

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar under den tid som föräldern är hemma med barn eller är arbetslös. Öppna förskolan är avgiftsfri.

På mötesplatsen sker gruppverksamheter enligt schema och andra bokningsbara aktiviteter finns för målgruppen. Ungdomar i Årby anmäler sig till de aktiviteter som de vill vara med på. Uppsökande verksamhet sker i området. Här kan du läsa mer om fritidsgårdens verksamhet

På Årby bibliotek kan du låna böcker på nio olika spåk, läsa tidningar och tidskrifter samt använda våra publika datorer och mycket annat. Varmt välkommen när vi öppnar igen. Här kan du läsa mer om Årby bibliotek

Du kan lämna tillbaka lånade böcker i brevinkastet i den gula entrén.

Fler kommunala verksamheter kommer att knytas till mötesplatsen under 2021.

Mötesplats Årby med Jobbcentrum Nord

Besöksadress

Åsa Emilsson

Projektledare Mötesplats Årby

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2021