Mötesplats Årby

Här finns Jobbcentrum Nord, Öppna förskolan Årby, familjevägledare, fritidgård och bibliotek i gemensamma lokaler. Fler verksamheter kommer knytas till mötesplatsen efter hand.

På grund av rådande omständigheter kring pandemin sker endast bokade aktiviteter. Återkommande veckoaktiviteter för alla åldrar samt föreläsningar, temakvällar, uppträdanden och utbildnings- och arbetsmarknadsaktiviteter öppnar när det är möjligt.

Om verksamheten

Tanken är att arrangera aktiviteter i samverkan med föreningar, studieförbund och andra kommunala verksamheter när nuvarande restriktioner kring pandemin tillåter.

I mötesplatsens lokaler sker bokade möten med inbjudna deltagare. Vägledare på Jobbcentrum Nord och språkhandledare från SFI har individuella samtal med olika deltagare.

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar under den tid som föräldern är hemma med barn eller är arbetslös. Öppna förskolan är avgiftsfri.

Här kan du läsa mer om Öppna förskolan Årbys verksamhet

Familjevägledaren från Socialtjänsten kan du vända dig till om du har frågor kring ditt föräldraskap. Detta gällande barn upp till 12 års ålder. Du kan vara anonym och vi för inga journaler.

Samtalet formas tillsammans med dig utifrån ditt och din familjs behov av stöd. Utgångspunkten är alltid att ta vara på din familjs resurser och kompetens. Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

På mötesplatsen sker gruppverksamheter enligt schema och andra bokningsbara aktiviteter finns för målgruppen. Ungdomar i Årby anmäler sig till de aktiviteter som de vill vara med på. Uppsökande verksamhet sker i området. Här kan du läsa mer om fritidsgårdens verksamhet

På Årby bibliotek kan du låna böcker på nio olika spåk, läsa tidningar och tidskrifter samt använda våra publika datorer och mycket annat. Varmt välkommen när vi öppnar igen. Här kan du läsa mer om Årby bibliotek

Du kan lämna tillbaka lånade böcker i brevinkastet i den gula entrén.

Fler kommunala verksamheter kommer att knytas till mötesplatsen under 2021.

Mötesplats Årby

Jobbcentrum Nord, Öppna förskolan Årby, familjevägledare, fritidgård och bibliotek i gemensamma lokaler.

Besöksadress

Åsa Emilsson

Projektledare Mötesplats Årby

Telefon:

Uppdaterad: 25 november 2021