Lundby fritidsgård

Lundby fritidsgård ligger i Lundbyskolans lokaler och riktar sig till ungdomar från årskurs 6 upp till 20 år. Här kan du umgås med kompisar och vara delaktig i en trygg och kreativ miljö.

Öppettider

Tisdag kl. 17.00-20.00
Onsdag kl. 17.00-20.00

Om verksamheten

På Lundby fritidsgård kan du ägna dig åt skapande verksamhet, öppen idrott, musik, e-sport/gaming, utflykter, uteaktiviteter, sällskapsspel, pingis, biljard eller bara umgås med kompisar och ta en fika till självkostnadspris. Det finns också möjlighet att få hjälp med skolarbete och jobbsökande.

Om du och dina kompisar vill göra något särskilt eller arrangera en aktivitet för andra ungdomar går det att söka medel från vår ungdomspott.

Du kan också vara delaktig i en gruppverksamhet på fritidsgården.

Prata med personalen på fritidsgården om du vill veta mer!

Lundby fritidsgård är en del av Ung Fritid och mötesplatser som skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare.

Lundby fritidsgård

Telefon:

Öppettider

Tisdag kl. 17.00-20.00
Onsdag kl. 17.00-20.00

Uppdaterad: 8 april 2024