Skogslek

Skogslek är en naturbacke eller liknande där pinnar/sly finns kvar för att man ska kunna bygga kojor. Det kan finnas trästockar att balansera på, små dörrar på stubbar, stora stenar målade som djur med mera för att skapa en mötesplats i naturen där barnens egen kreativitet och fantasi kan flöda fritt.

Uppdaterad: 24 juni 2024