Fotot är taget från Kloster
kyrkas ena torn och ger en överblick över hela Strömsholmen med dess träd och
grämattor. Eskilstunaån syns runt omkring.

Strömsholmen

Park på halvö mitt i centrala Eskilstuna.

Strömsholmen används idag mest som evenemangspark för konserter och festivaler eller för att ta en fika på det långa trädäcket längs med ån.

Uppdaterad: 3 juni 2024