Fotot är taget från ett
hus på Kyrkogatan några våningar upp. I parken syns uppvuxna träd, gräsmattor,
häckar och en torgyta med platanträd.

Smörparken

Park i centrala Eskilstuna. Här finns planteringar, ett torg med fontän och torghandel.

På torget är ett tiotal platanträd (Platanus x hispanica 'Stockholm') planterade. Andra växter som planterats här är rostlönn (Acer rufinerve), blomsterkornell (Cornus kousa 'China Girl'), blodbok (Fagus sylvatica 'Purpurea') och turbokastanj (Aesculus x hemiacantha).

Uppdaterad: 3 juni 2024