Eskilstuna kommun
Fotot är taget från
Kloster kyrkas ena torn och ger en överblick över hela Nybroparken med dess
träd och gräsmattor. I förgrunden syns Eskilstunaån.

Nybroparken

Park i centrala Eskilstuna. Här finns bra ytor för picknick.

Parken har en naturlig stil med olika buskage, rabatter och en bäck som ringlar genom hela parken ner mot ån.

Uppdaterad: 28 september 2021