Eskilstuna kommun
Brygga som går ut i ån med staket på alla sidor utom den längs med ån. På vardera sida om bryggan står ett träd med gröna löv.

Kofältet

Alldeles intill vattnet där Eskilstuna nedre kanal och Torshälla ån möts, ligger denna centrala park. Här finns möjlighet att fiska, grilla eller njuta av naturen.

Holmenleden går på andra sidan ån vilket gör det lätt att nå Kofältet både med bil och cykel eller till fots. Under sommarhalvåret finns en toalett.

Uppdaterad: 28 september 2021