Eskilstuna kommun
Holmbergsparken fotad från andra sidan ån en vinterdag när solen håller på att gå upp och snö täcker marken. I parken syns flera avlövade träd.

Holmbergsparken

Torshällas stadspark. Här finns ett stort utbud av offentlig konst och en utescen.

Holmberget är från början ett verk av stadsträdgårdsmästaren Georg Nyström (1861-1944). Han ägnade en stor del av sitt liv åt att göra Holmberget till en vacker park.

Under sommarsäsongen arrangeras underhållning på Holmbergets utescen.

Uppdaterad: 20 oktober 2021