Eskilstuna kommun
Flera uppvuxna träd med gröna löv omgärdade av gräsmattor. Grusgångar leder igenom parken.

Eskilsparken

Park på Söder i Eskilstuna. Här finns ovanliga träd och en lekplats.

Eskilsparken ser i stort sätt likadan ut som den gjorde när den anlades någon gång i början av 1900-talet.

Uppdaterad: 27 september 2021