Skogspark med många äldre ekar, med höstlöv på marken. En korsning
nära mitten av parken med breda grusstigar som leder i olika spår in i skogen.

Djurgården

Park i östra Eskilstuna. Här finns det lekplats, utegym, friluftsmuseum, upplyst motionsspår, pulkabacke och stora gräsytor. Stora delar av djurgården är täckt av gammal ekskog.

  • Svar:

    Nej, hundar får enligt de lokala ordningsföreskrifterna vara lösa inom det markerade området enligt karta.

    Karta som visar ett utritat område.
Uppdaterad: 3 november 2023