Lekplats med specialgjorda lekhus med inspiration från torn och hus i Eskilstuna. Underlag gummimatta. Sittplatser med fasta stolar och bord.

Tornlekplatsen

Upplevelselekplats på västra sidan av Stadsparken i Eskilstuna. Tillgänglig med gummiyta under alla lekredskap.

Lekplatsen är inspirerad av äldre byggnader som finns eller funnits i Eskilstuna. Den högre lekställningen består av tre olika torn som har vridits runt och satts ihop till en tredimensionell labyrint.

En karusell i marknivå, kompisgunga och gungsits med ryggstöd finns på lekplatsen.

Tornlekplatsens del med höga specialgjorda lekhus med inspiration från torn och hus i Eskilstuna. Underlag gummimatta. I bakgrunden träd.
 • Svar:

  Varje år utförs en säkerhetsbesiktning på alla allmänna lekplatser. Besiktningen görs av en extern certifierad besiktningsperson.

 • Svar:

  När vi planerar för allmänna lekplatser så kollar vi framför allt på antal befintliga lekplatser, antal barn i ålder 0-12 år i området, barriärer och placering. En allmän lekplats ska alltid placeras på allmänplats mark, placeringen ska vara strategisk för hela området och får inte kännas privat.

  Vi har som nyckeltal att det ska gå cirka 180 barn/lekplats om alla barn i hela området är ute samtidigt. Nycketalet hjälper oss att få en jämn och rättvis fördelning av lekplatser över hela kommunen.

  Vi jobbar aktivt med detta och har en planering flera år framöver över vilka områden som är i behov av nya lekplatser.

 • Svar:

  Vi jobbar hela tiden med att förbättra våra lekplatser. Varje år besiktas alla våra lekplatser av en certifierad besiktningsperson.

  Vi byter ut lekredskap som går sönder eller som är slitna. De flesta av våra lekplatser innehåller en gungställning, ett fjädergungdjur, en rutsch och en sandlåda. Vi har som mål att utveckla en lekplats i varje område till en lite större lekplats, som innehåller lite fler lekredskap.

  Prioriteringsordningen sker efter befintligt skick på lekplatsen, hur många barn som bor i området samt om det finns tillgång till andra lekmiljöer eller ej.

Uppdaterad: 3 november 2023