Lekplats med klätterställning, rutschkana,
gungställning, karusell, gungjeep, lekhus, gungbräda, studsmatta, sandlåda. Gummiunderlag,
med gräs runt.

Safarilekplatsen

Upplevelselekplats i Rothoffsparken i Eskilstuna. Tillgänglig med gummiytor under alla lekredskap. Gungställning med kompisgunga och gungsits med ryggstöd, tillgänglig karusell, studsmatta, lekhus med tillgänglig trappa och gungjeep med plattform. Sandlåda med ryggstöd, liggplatta och sandbord i två olika höjder. Lekplatsen är delvis inhägnad med ett lågt staket.

På sommarhalvåret finns en offentlig toalett söder om lekplatsen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfakta om Safarilekplatsen

 1. Handikapptoalett:Ja
 2. Parkering:Ja
 3. På- och avstigning vid entré:Ja, i närheten.

Tillgänglighetsfakta om Safarilekplatsen

 1. Handikapptoalett:Ja
 2. Parkering:Ja
 3. På- och avstigning vid entré:Ja, i närheten.
 • Svar:

  Varje år utförs en säkerhetsbesiktning på alla allmänna lekplatser. Besiktningen görs av en extern certifierad besiktningsperson.

 • Svar:

  När vi planerar för allmänna lekplatser så kollar vi framför allt på antal befintliga lekplatser, antal barn i ålder 0-12 år i området, barriärer och placering. En allmän lekplats ska alltid placeras på allmänplats mark, placeringen ska vara strategisk för hela området och får inte kännas privat.

  Vi har som nyckeltal att det ska gå cirka 180 barn/lekplats om alla barn i hela området är ute samtidigt. Nycketalet hjälper oss att få en jämn och rättvis fördelning av lekplatser över hela kommunen.

  Vi jobbar aktivt med detta och har en planering flera år framöver över vilka områden som är i behov av nya lekplatser.

 • Svar:

  Vi jobbar hela tiden med att förbättra våra lekplatser. Varje år besiktas alla våra lekplatser av en certifierad besiktningsperson.

  Vi byter ut lekredskap som går sönder eller som är slitna. De flesta av våra lekplatser innehåller en gungställning, ett fjädergungdjur, en rutsch och en sandlåda. Vi har som mål att utveckla en lekplats i varje område till en lite större lekplats, som innehåller lite fler lekredskap.

  Prioriteringsordningen sker efter befintligt skick på lekplatsen, hur många barn som bor i området samt om det finns tillgång till andra lekmiljöer eller ej.

Uppdaterad: 16 april 2024