Inhägnad med 120 centimeter högt nätstängsel. Underlaget är grus. En liggande trästock syns i förgrunden. Utanför inhägnaden syns många träd.

Krongatans hundlekpark

En cirka 1400 kvm stor hage med belysning, papperskorg, bänkbord. Parkering längs med Krongatan 70 meter ifrån hundlekparken.

  • Svar:

    Det finns i dagsläget ingen avsatt budget för att bygga några nya hundlekparker. Vi hoppas att det i framtiden kommer att investeras i flera hundlekparker runt om i Eskilstuna kommun för att erbjuda en bra service till våra medborgare.

Uppdaterad: 27 september 2021