Stöd och bidrag för kultur

Här finns information om kommunens stöd och bidrag för kultur.

Du ansöker om stöd och bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag. Ansökningsperiod och sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag. För att komma in i portalen behöver du ha ett personnummer och BankID eller Freja eID.

Informationen riktar sig till alla kulturaktörer, från föreningar och utövare till kulturskapare och kreatörer.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök arrangemangsbidrag för publik verksamhet

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Kulturstipendium är ett ekonomiskt stöd som ska uppmuntra och stödja professionella kulturskapare inom Eskilstuna kommun.

Ansökan är öppen från och med 1 juni till och med 15 september.

Ansök om kulturstipendium

Arbetsstipendium kan sökas för ett framtida konstnärligt arbete eller för att kunna fördjupa sin konstnärliga verksamhet.

Ansökan är öppen från och med 1 juni till och med 15 september.

Ansök om arbetsstipendium för kulturarbetare

Projektstöd till fria kulturutövare är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök projektstöd till fria kulturutövare

Lovstöd är ett ekonomiskt bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Ansökan är öppen i anslutning till de olika skolloven (höst-, vinter-, sport- och sommarlov)

Ansök lovstöd

Studieförbund som uppfyller både statens och kommunens villkor kan söka detta bidrag.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 juni.

Ansök verksamhetsbidrag för studieförbund

Du som är mellan 12 - 20 år har möjlighet att ansöka om pengar för att förverkliga din/er idé.

Har du en idé på något du vill göra och som du vill göra tillsammans med andra ungdomar i din stad? Då är du välkommen att söka en ungdomspott! Du kan antingen ansöka själv eller tillsammans med andra ungdomar.

Ansökan är öppen hela året

Intresseanmälan ungdomspott

Uppdaterad: 12 januari 2024