Stöd och bidrag för kultur

Här finns information om kommunens stöd och bidrag för kultur.

Informationen riktar sig till alla kulturaktörer, från föreningar och utövare till kulturskapare och kreatörer.

  • Arrangemangsbidrag
  • Finskt arrangemangsbidrag
  • Ledarutbildningsbidrag
  • Mindre och större investeringsbidrag
  • Stimulansbidrag
  • Verksamhetsbidrag för barn och unga samt för vuxna med funktionsnedsättning
  • Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta

Läs mer på sidan om föreningsbidrag eller i portalen för föreningsbidrag och lokalbokningar.

Uppdaterad: 30 augusti 2022