Eskilstuna kommun

Musik, dans och teater i förskolor och skolor

Två gånger per får alla barn från 5 år och upp till skolår 9 ta del av en musik, dans eller teaterföreställning.

Varje skola/förskola har en eller flera kontaktpersoner som två gånger per år får sig tillsänt ett utbud, framtaget av Scenkonst Sörmland, Region Sörmland, där ett brett utbud av scenkonst presenteras. Skolan väljer ur utbudet och skickar in sina önskemål via ett webbformulär direkt till Scenkonst Sörmland. Sörmlandsmodellen finansieras av länets kommuner i samarbete med Region Sörmland.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 7 mars 2023