Stor orange tegelbyggnad med skylt där ordet Munktellmuseet står i stora svarta bokstäver. I förgrunden är vatten och tre flaggstänger med vajande flaggor.

Munktellmuseet

Svenska Munktellmuseet visar ett stort antal pionjärprodukter och svensk verkstadsmekanisk historik från 1800-talets första hälft. Alla föremål är renoverade och i funktionsdugligt skick.

Munktellmuseet

Telefon:

Öppettider

Se Munktellmuseet webbplats för öppettider.

Uppdaterad: 11 oktober 2021