Eskilstuna kommun

Eskilstunas fristadskonstnär

Att vara fristad åt en konstnär innebär att kommunen välkomnar en konstnär som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig. Sedan oktober 2019 är Ola Husamou fristadskonstnär i Eskilstuna.

Ola Husamou är barnboksförfattare, poet, skribent, dramaturg, och musiker från Syrien. Hennes möjligheter att producera egen musik och utveckla sitt författarskap har begränsats sedan inbördeskriget i Syrien startade 2011. Men hon har fortsatt sitt arbete under svåra förhållanden.

Hon har publicerat poesi och artiklar för olika tidningar och tidskrifter, både inom och utanför Syrien sedan 2007.

2014 släppte hon sitt första album, Human Cry. Hon har både skrivit text och musik och är även sångare. Sångerna uppmanar till fred och att våldet ska upphöra och handlar om hur det syrianska folket har fått lida och lider på grund av kriget.

Verk av Ola Husamou:

 • It's raining stars, 2017 [barnbok]
 • A party with the moon, 2017 [poesi för barn]
 • Bags, 2017 [pjäs]
 • Not Just a Cloud, 2016 [barnbok]
 • Dream, 2016 [interaktiv teater för barn]
 • When Grandfather Drown, 2014 [barnbok]
 • Human Cry, 2014 [musikalbum]
 • A Blank Paper and Colours Tray, 2014 [barnbok]
 • The Dancing Octopus, 2014 [barnteater med musik]
 • Pinkizariz' friends, 2013 [interaktiv teater för barn]
 • The Trip of the Frog and The Luck Fly, 2013 [ungdomsroman]
 • The Dancing Octopus, 2013 [barnbok]
 • Uncle Chocolate world, 2013 [barnteater med musik]
 • Where No One, 2013 [poesi]

Ola Husamou har levt i Damaskus och arbetat på flera tidskrifter för barn som redaktör och skribent. Hon har också arbetat med humanitära frågor för krigsskadade barn samt undervisat i barn­konventionen och barnrättsfrågor. Ola har en kandidatexamen i ämnet media från universitetet i Damaskus.

Från och med 1 oktober 2019, och två år framåt, är Ola Husamou Eskilstuna kommuns fristadskonstnär.

Ola Husamou är Eskilstunas andra fristadskonstnär. 2016-2018 var Eskilstuna fristad för författaren Ali Kalaei.

På flera håll i världen är yttrandefriheten kraftigt begränsad och, i vissa fall, näst intill obefintlig. Därför har flera internationella organisationer skapat möjligheten för kulturskapare att söka sig till en fristad - för att på så sätt kunna fortsätta med sitt arbete.

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. I dag är rörelsen breddad och inkluderar musiker, bildkonstnärer, filmare och dramatiker.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade. Det är alltså ofta frågan om att förflytta en person från en farlig situation därför att konstnären genom sitt arbete riskerar förföljelse.

Men det är inte bara frågan om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Eskilstuna kommun är en av 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN.

Urvalet av konstnärer görs av ICORN efter ansökan från intresserade kandidater (ansökan kan även skickas in av närstående för dem som inte har möjlighet att ansöka själva).

Att vara en fristad för en konstnär innebär för personen en möjlighet till andrum och att kunna verka och skriva fritt utan hot om repressalier. Eskilstuna kommun har genom medlemskap i ICORN åtagit sig att tillhandahålla bostad och uppehälle genom ett stipendium, kontakt med myndigheter och undervisning i svenska med mera. Författaren ska få hjälp att ta del av det lokala och kulturella samhället och gemenskapen i den omfattning personen själv önskar.

Marie Björnholm

Handläggare, Eskilstuna bibliotek

Telefon:

Uppdaterad: 4 mars 2022