Eskilstunas fristadsgäst

Att vara fristad åt en konstnär innebär att kommunen välkomnar en konstnär som lever under hot om repressalier och behöver en fristad för att kunna uttrycka sig.

Strax före jul 2023 kom Sayed Hussain Zahin till Sverige. Han är rappare och hip hop-musiker med artistnamnet Xahin, och kommer från Afghanistan. Sayed Hussain Zahin är Eskilstunas fristadsgäst 2024–2025.

Eskilstuna har varit medlem i det internationella fristadsprogrammet ICORN sedan 2015, och har nu tagit emot den tredje fristadsgästen.

Tidigare fristadsgäster/fristadskonstnärer har varit:

  • Ola Husamou - barnboksförfattare, poet, skribent, dramaturg och musiker från Syrien. 2019-2021.
  • Ali Kalaei - författare från Iran. 2016-2018.

På flera håll i världen är yttrandefriheten kraftigt begränsad och, i vissa fall, näst intill obefintlig. Därför har flera internationella organisationer skapat möjligheten för kulturskapare att söka sig till en fristad - för att på så sätt kunna fortsätta med sitt arbete.

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. I dag är rörelsen breddad och inkluderar musiker, bildkonstnärer, filmare och dramatiker.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade. Det är alltså ofta frågan om att förflytta en person från en farlig situation därför att konstnären genom sitt arbete riskerar förföljelse.

Men det är inte bara frågan om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Eskilstuna kommun är en av 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN.

Urvalet av konstnärer görs av ICORN efter ansökan från intresserade kandidater (ansökan kan även skickas in av närstående för dem som inte har möjlighet att ansöka själva).

Att vara en fristad för en konstnär innebär för personen en möjlighet till andrum och att kunna verka och skriva fritt utan hot om repressalier. Eskilstuna kommun har genom medlemskap i ICORN åtagit sig att tillhandahålla bostad och uppehälle genom ett stipendium, kontakt med myndigheter och undervisning i svenska med mera. Författaren ska få hjälp att ta del av det lokala och kulturella samhället och gemenskapen i den omfattning personen själv önskar.

Mer information om ICORN.

Susanne Granberg

Bibliotekskonsulent, Eskilstuna bibliotek

Telefon:

Uppdaterad: 1 februari 2024